Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2023

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2023:
  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za znanstvnoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) za leto 2023 - Rebalans 1: