Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2010

Končno stanje na dan 17.02.2011

  1. Informativni pregled financiranja raziskovalne dejavnosti - pogodbeno leto 2010
  1. Publikacija "Poročilo o delu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2010" (format Acrobat Reader, 8,4 MB)
     
    Letno poročilo o izvedbi progama dela Agencije s kazalci uresničevanja ciljev po proračunskih programih in postavkah, računovodsko poročilo ter rekapitulacije financiranja po proračunskih postavkah.
     
  2. Pregled financiranja delovanja ARRS za leto 2010 (format Excel, 35KB)
  3. Program dela ARRS za leti 2010 in 2011 (format Acrobat Reader, 494KB)