Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2020

Stanje na dan 23. 4. 2021

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020 - Rebalans 2:

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020 - Rebalans 3:
  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020 - Rebalans 4:
  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2020 - Rebalans 5: