Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2024

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leto 2024: