Financiranje in nadzor

Financiranje

Leto 2016

Stanje na dan 03.02.2017
 

 

  • Program dela in finančni načrt Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za leto 2016 - rebelans: