Register zasebnih raziskovalcev

Predstavitev

Pravna podlaga za register zasebnih raziskovalcev je Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08, v nadaljevanju: pravilnik), ki je sprejet na podlagi Zakona o raziskovalni dejavnosti.

Register zasebnih raziskovalcev je namenjen posameznikom, ki:

  • niso v delovnem razmerju,
  • nimajo statusa študenta,
  • niso uživalci pokojnine ter ne opravljajo neke druge samostojne dejavnosti in v zvezi s tem niso vpisani v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
  • so usposobljeni opravljati raziskovalno in razvojno dejavnost in
  • izpolnjujejo druge pogoje predpisane s pravilnikom.

Na podlagi vpisa v register zasebnih raziskovalcev si posameznik uredi samozaposlitev.

 
Dodatne informacije dobite pri Barbari Jankovič, tel. (01) 400 5964.