Register zasebnih raziskovalcev

Izbris iz registra

Zasebni(a) raziskovalec(ka) v skladu z 20. členom Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/2005, 5/2007 in 84/2008) zahteva izbris iz registra z vlogo na obrazcu Vloga za izbris iz registra zasebnih raziskovalcev  (ARRS-RZR-03-2006).