Odprti dostop

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Pomembne povezave:

Zgled – Obzorja 2020:


Politike in informacije Evropske komisije:

 

Agencije (financerke raziskovalne dejavnosti) v evropskem prostoru in odprti dostop
(kjer so dostopni dokumenti v angleškem jeziku)

 

Open Access Tracking Project  (OATP)

Pregled odprtega dostopa v državah članicah EU – OpenAire

Politike odprtega dostopa – OpenAIRE