Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Predstavitev

Komplementarna shema omogoča sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov za tiste prijavitelje, ki so na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council, ERC) v recenzijskem postopku dosegli prag za možno sofinanciranje, ki je določen v trenutno veljavnem razpisu, niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem raziskovalnega projekta, s katerim je prijavitelj kandidiral na mednarodnem razpisu ERC.

Namen komplementarne sheme je, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC z večjo možnostjo, da postane prejemnik projekta ERC.

Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC, na zadnji dan roka za oddajo prijave na razpis v okviru komplementarne sheme pa ne sme biti nosilec potekajočega prilagojenega raziskovalnega projekta.

Prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo prilagojenega raziskovalnega projekta v okviru komplementarne sheme, pripravijo ter oddajo prilagojeni raziskovalni projekt, ki glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja prilagojenega raziskovalnega projekta in višino razpoložljivih sredstev.

Agencija poleg komplementarne sheme (od leta 2010) spodbuja prijave na razpise ERC tudi preko Instrumenta Štipendij, ki prijaviteljem omogočajo gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah projektov ERC (od leta 2017).

Podatki o rezultatih razpisov v okviru komplementarne sheme: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/rezultati/

Prikaz podatkov o prijaviteljih (izbrani na podlagi komplementarne sheme/uspešni na ERC razpisih):

 

Leto Sprejeti v sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
2020 7 dr. Matic Lozinšek Institut »Jožef Stefan« StG  
2020   prof. dr. Matej Praprotnik Kemijski inštitut AdG
 
MULTraSonicA - Multiscale modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications
prof. dr. Peter Križan   Institut »Jožef Stefan« AdG
 

 

FAIME - Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods
prof. dr. Igor Muševič Institut »Jožef Stefan« AdG

 

LOGOS - Light-operated logic circuits from photonic soft-matter**
2019  17 prof. dr. Jernej Ule Kemijski inštitut AdG
 
RNPdynamics - Multivalent interactions driving RNP dynamics in development and disease
dr. Nejc Hodnik* Kemijski inštitut StG

 

123STABLE – Razvoj zelo stabilnih nanostrukturiranih elektrokatalizatorjev
dr. Matjaž Humar* Institut »Jožef Stefan« StG

 

Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi
2018  7 prof. dr. Roman Jerala* Kemijski inštitut AdG MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic
doc. dr. Jaka Tušek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
StG SUPERCOOL - Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje
2017 3 prof. dr. Marta Verginella* Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta AdG
 
EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola
prof. dr. Matevž Dular Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo CoG CABUM - Kavitacija - od preprečevanja njenega nastanka do njene uporabe
2016 3        
2015 5 prof. dr. Tomaž Prosen* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG OMNES - Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi
2014 2        
2013 2        
2012 2 prof. dr. Dragan Mihailović* Institut »Jožef Stefan« AdG TRAJECTORY - Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije
2011 7 prof. dr. Nedjeljka Žagar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko StG MODES - Analiza atmosferskega ravnovesja, napovedljivosti in klime s pomočjo normalnih načinov

*predhodno sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme

**povezava na spletni strani Evropske komisije CORDIS še ni vzpostavljena

 

Povezane vsebine:

Stran ureja: Bojan Volf Zadnja sprememba: 17.09.2020
Datum: 02.08.2018