Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Arhiv
 
  2020 2021 Indeks % v proračunu ARRS (2021)
Proračun ARRS 206.822.405 225.150.559 109 100,0%
Stabilno financiranje 116.159.896 122.584.709 106 54,4%
Raziskovalni programi 74.907.991 76.544.308 102 34,0%
Infrastrukturni programi 16.236.088 16.762.348 103 7,4%
Ustanoviteljske obveznosti 25.015.816 29.278.053 117 13,0%
Raziskovalni projekti 44.102.550 49.001.863 111 21,8%
Temeljni projekti 31.765.781 35.895.271 113 15,9%
Aplikativni projekti 6.598.631 7.141.796 108 3,2%
Podoktorski projekti 3.831.353 3.727.907 97 1,7%
CRP 1.906.784 2.236.888 117 1,0%
Človeški viri 24.747.425 26.205.775 106 11,6%
Mladi raziskovalci 24.747.425 26.205.775 106 11,6%
Mednarodno sodelovanje 8.235.300 9.889.185 120 4,4%
Projekti* 6.717.172 8.756.760 130 3,9%
Dvostransko in večstransko sodelovanje 1.518.128 1.132.425 75 0,5%
Infrastruktura 13.577.234 17.469.027 129 7,8%
Raziskovalna oprema 5.826.849 8.807.781 151 3,9%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.731.730 6.395.976 112 2,8%
Revije in knjige 2.018.655 2.265.270 112 1,0%


*V letu 2020 je bilo izplačano 6.576.668 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 140.503 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa. V letu 2021 je bilo izplačano 8.744.274 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 7.317 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa ter 5.169 iz sredstev EU za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET.