Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Arhiv
  2018 2019 Indeks % v proračunu ARRS (2019)
Proračun ARRS 164.205.145 182.783.128 111 100,0%
Stabilno financiranje 98.340.838 105.229.217 107 57,6%
Raziskovalni programi 62.913.074 66.646.484 106 36,5%
Infrastrukturni programi 13.549.389 15.564.254 115 8,5%
Ustanoviteljske obveznosti 21.878.374 23.018.479 105 12,6%
Raziskovalni projekti 33.664.091 38.368.613 114 21,0%
Temeljni projekti 23.313.478 27.245.474 117 14,9%
Aplikativni projekti 6.412.228 6.393.885 100 3,5%
Podoktorski projekti 2.568.664 3.456.581 135 1,9%
CRP 1.369.721 1.272.672 93 0,7%
Človeški viri 18.237.361 21.944.246 120 12,0%
Mladi raziskovalci 18.220.261 21.938.546 120 12,0%
Mladi doktorji 17.100 5.700 33 0,0%
Mednarodno sodelovanje 5.160.774 6.504.393 126 3,6%
Projekti* 3.432.314 4.418.466 129 2,4%
Dvo- in večstransko sodelovanje 1.728.460 2.085.927 121 1,1%
Infrastruktura 8.802.082 10.736.660 122 5,9%
Raziskovalna oprema 1.423.686 3.148.479 221 1,7%
Informacijska podpora, mednarodna literatura 5.668.945 5.705.628 101 3,1%
Revije in knjige 1.709.450 1.882.553 110 1,0%

* V letu 2018 je bilo 3.353.329,10 evrov preko ARRS iz sredstev proračuna Republike Slovenije in 78.985 evrov iz sredstev EU, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa.