Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte


Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2022Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2022


Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2022
(upoštevana je starost ob koncu leta 2022)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je bil star 34 let in najmlajša vodja je bila stara 35 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je bil star 70 let in najstarejša vodja pa je bila stara 75 let.

 

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2022

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.