Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Aplikativni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za aplikativne projekte


Sredstva za aplikativne projekte po raziskovalnih vedah v letu 2021Sredstva glede na spol vodje aplikativnega projekta v letu 2021


Vodje aplikativnih projektov glede na starost in spol v letu 2021
(upoštevana je starost ob koncu leta 2021)

Najmlajši vodja aplikativnega projekta je bil star 33 let in najmlajša vodja je bila stara 39 let. Najstarejši vodja aplikativnega projekta je bil star 80 let in najstarejša vodja pa je bila stara 74 let.

 

Delež sredstev za aplikativne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2021

Posebno kategorijo predstavljajo aplikativni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji so ženske prejele 26,2 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 73,8 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 27,8 % sredstev in moškim 72,2 % sredstev.