Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Raziskovalni projekti

K raziskovalnim projektom uvrščamo temeljne raziskovalne projekte, aplikativne raziskovalne projekte in podoktorske raziskovalne projekte ter projekte Ciljnih raziskovalnih programov (CRP).

Struktura sredstev za raziskovalne projekte v letu 2022

 

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Sredstva za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Vodje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov ter CRP glede na starost v letu 2022 (upoštevana je starost ob koncu leta 2022)


Sredstva po raziskovalnih vedah za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP


Sredstva po sektorju dejavnosti za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte ter CRP

 

Delež sredstev glede na spol vodje temeljnega, aplikativnega in podoktorskega projekte ter CRP v letu 2022