Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Informacijska podpora, mednarodna literatura

Sredstva za informacijsko podporo in mednarodno znanstveno literaturo po sektorjih dejavnosti v letu 2022