Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Temeljni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne projekte


Sredstva za temelje projekte po raziskovalnih vedah v letu 2022Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje temeljnega projekta v letu 2022


Vodje temeljnih projektov glede na starost in spol v letu 2022
(upoštevana je starost ob koncu leta 2022)
 

Najmlajši vodja temeljnega projekta je bil star 32 let in najmlajša vodja je bila stara 33 let. Najstarejši vodja temeljnega projekta je bil star 78 let in najstarejša vodja pa je bila stara 70 let.

 


Delež sredstev za temeljne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2022

Med mladimi vodji so ženske prejele 39,4 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 60,6 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 35,6 % sredstev in moškim 64,4 % sredstev.