Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Temeljni projekti

Sredstva in FTE (polno zaposleni raziskovalci) za temeljne projekte


Sredstva za temelje projekte po raziskovalnih vedah v letu 2021Delež sredstev po raziskovalnih vedah glede na spol vodje temeljnega projekta v letu 2021


Vodje temeljnih projektov glede na starost in spol v letu 2021
(upoštevana je starost ob koncu leta 2021)
 

Najmlajši vodja temeljnega projekta je bil star 31 let in najmlajša vodja je bila stara 33 let. Najstarejši vodja temeljnega projekta je bil star 81 let in najstarejša vodja pa je bila stara 69 let.

 


Delež sredstev za temeljne projekte po spolu, ki jih vodijo mlajši raziskovalci ali raziskovalke oziroma drugi raziskovalci ali raziskovalke v letu 2021

Posebno kategorijo predstavljajo temeljni projekti, katerih vodje so mlajši doktorji (največ deset aktivnih let po zagovoru doktorata). Slednjim je v javnem razpisu za sofinanciranje projektov namenjena posebna pozornost.

Med mladimi vodji so ženske prejele 43,9 % sredstev in mladi moški vodje so prejeli 56,1 % sredstev, med drugimi vodji pa ženskam pripada 36,1 % sredstev in moškim 63,9 % sredstev.