> Agencija > Sodelavci in telefonske številke
Agencija
Sodelavci in telefonske številke

Kabinet direktorja
  prof. dr. Blaž Zmazek, v.d. direktorja tel. (01) 400 5951
e-pošta: Blaz.Zmazek@arrs.si
dr. Marko Perdih, namestnik direktorja
- vodja Sektorja za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize
tel. (01) 400 5956
e-pošta: Marko.Perdih@arrs.si
  dr. Lidija Tičar Padar, stiki z javnostmi
tel. (01) 400 5959
e-pošta: Lidija.Ticar@arrs.si
  Maja Ambrožič, koordinatorka tel. (01)  400 5951
e-pošta: Maja.Ambrozic@arrs.si
Notranje organizacijske enote  
  Sektor za raziskovalne projekte
  Simon Ošo
- vodja
- finančna poročila
tel. (01) 400 5930
e-pošta: Simon.Oso@arrs.si
  Vanja Rodič, pooblaščena namestnica
- naravoslovno-matematične vede
- medicinske vede
tel. (01) 400 5977
e-pošta: Vanja.Rodic@arrs.si
  Almira Bremec
- tehniške vede
tel. (01) 400 5935
e-pošta: Almira.Bremec@arrs.si
  Mateja Gašpirc
- humanistične vede
tel. (01) 400 5958
e-pošta: Mateja.Gaspirc@arrs.si
  Aleksa Alja Kastelic Primc
- biotehniške vede
- družboslovne vede
- A3 vpetost
tel. (01) 400 5945
e-pošta: Alja.Kastelic@arrs.si
  Tina Valenci
- interdisciplinarne vede
- recenzenti
tel. (01) 400 5922
e-pošta: Tina.Valenci@arrs.si
  dr. Polona Pečnik Terzić
- odprti dostop
- A3 vpetost
tel. (01) 400 5932
e-pošta: Polona.Pecnik@arrs.si
  Ljiljana Lučič
- ciljni raziskovalni programi
- tuja znanstvena literatura in baze podatkov
tel. (01) 400 5913
e-pošta: Lili.Lucic@arrs.si
  Jasmina Kastelic
- referentska in tajniška dela
tel. (01) 400 5960
e-pošta: Jasmina.Kastelic@arrs.si
  Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
  Mojca Boc, vodja tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@arrs.si
  Bojan Volf, pooblaščeni namestnik
- gostovanje pri vodjah ERC projektov
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si
  Aleksandra Panič
- znanstveni tisk
- poljudnoznanstveni tisk
- znanstvene monografije
tel: (01) 400 5924
e-pošta: Aleksandra.Panic@arrs.si
  Marjetica Primožič
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel. (01) 400 5970
e-pošta: Marjetka.Primozic@arrs.si
  Frančiška Rožič Novak,
- mednarodno znanstveno sodelovanje
- delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih
- gostovanje raziskovalcev iz tretjih držav
tel. (01) 400 5950
e-pošta: Fani.Rozic-Novak@arrs.si
  Katarina Seršen
- mednarodno znanstveno sodelovanje
tel. (01) 400 5969
e-pošta: Katarina.Sersen@arrs.si
  Breda Török
- finance
tel. (01) 400 5972
e-pošta: Breda.Torok@arrs.si
  Špresa Neziri
- raziskovalna oprema
- infrastrukturni programi
tel. (01) 400 5963
e-pošta: Spresa.Neziri@arrs.si
  Sektor za raziskovalne programe, mlade raziskovalce in analize
  dr. Stojan Pečlin, pooblaščeni namestnik
- vsebinske analize
- osrednji specializirani informacijski centri
tel. (01) 400 5911
e-pošta: Stojan.Peclin@arrs.si
  Silvia Bodanec
- raziskovalni programi
- ustanoviteljske obveznosti
- povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki
tel. (01) 400 5934
e-pošta: Silvia.Bodanec@arrs.si
  Ernesta Mlakar
- raziskovalni programi
- SICRIS
tel. (01) 400 5974
e-pošta: Ernesta.Mlakar@arrs.si
  Matejka Ahčin
- mladi raziskovalci
tel. (01) 400 5936
e-pošta: Mateja.Ahcin@arrs.si
  Nataša Dremota
- mladi raziskovalci
tel. (01) 400 5938
e-pošta: natasa.dremota@arrs.si
  Polona Novak
tel. (01) 400 5917
e-pošta: Polona.Novak@arrs.si
  Urša Novak
- raziskovalni programi
tel. (01) 400 5940
e-pošta: Ursa.Novak@arrs.si
  Ana Jakopin
- mladi raziskovalci
tel. (01) 400 5931
e-pošta: Ana.Jakopin@arrs.si
  Sektor za finančno-računovodske zadeve
  Mojca Kastelc Selan, vodja
- poročila o financiranju raziskovalne dejavnosti
tel. (01)  400 5953
e-pošta: Mojca.Kastelc@arrs.si
  mag. Edita Ogrizek, pooblaščena namestnica
- nadzor nad namensko porabo sredstev
tel. (01)  400 5926
e-pošta: Edita.Ogrizek@arrs.si
  Jasmina Bizjak
- računovodja
tel. (01)  400 5925
e-pošta: Jasmina.Bizjak@arrs.si
  Ivica Tominc
- finančnica
tel. (01)  400 5961
e-pošta: Ivica.Tominc@arrs.si
  Simona Matečko
- finančnica
tel. (01)  400 5947
e-pošta: Simona.Matecko@arrs.si
  Sektor za pravne in skupne zadeve
  Katarina Hren, vodja tel. (01)  400 5927
e-pošta: Katarina.Hren@arrs.si
  Tanja Tomaževič Aničin, pooblaščena namestnica
- pravne zadeve
tel. (01) 400 5939
e-pošta: Tanja.Tomazevic@arrs.si
  dr. Dubravka Krneta
- pravne zadeve
tel. (01)  400 5964
e-pošta: Dubravka.Krneta@arrs.si
  Sonja Štamcar
- evidence RO, skupin in raziskovalcev
tel. (01) 400 5937
e-pošta: Sonja.Stamcar@arrs.si
  mag. Tanja Gostiša
- kadrovske zadeve
tel. (01) 400 5921
e-pošta: Tanja.Gostisa@arrs.si
  Anča Opeka Gašparič
- dokumentarno in arhivsko gradivo
- kadrovske zadeve
tel. (01) 400 5948
e-pošta: Anca.Opeka@arrs.si
  Mojca Slak
- javna naročila
- evidence RO, skupin in raziskovalcev
tel. (01) 400 5916
e-pošta: Mojca.Slak@arrs.si
  Andreja Krajnc
tel. (01) 400 5912
e-pošta: Andreja.Krajnc@arrs.si
  Sonja Postrašija
- referentska in tajniška dela
tel. (01)  400 5966
e-pošta: Sonja.Postrasija@arrs.si
  Aleksandra Špiclin
- glavna pisarna
tel. (01) 400 5967
e-pošta: Aleksandra.Spiclin@arrs.si
  Sektor za informatiko
  Mitja Tomažič, vodja tel. (01)  400 5915
e-pošta: Mitja.Tomazic@arrs.si
  Zdenko Nemec, pooblaščeni namestnik tel. (01)  400 5933
e-pošta: Zdenko.Nemec@arrs.si
  Branko Lužar tel. (01)  400 5968
e-pošta: Branko.Luzar@arrs.si
  Nevenka Grošelj tel. (01)  400 5919
e-pošta: Nevenka.Groselj@arrs.si
  Dušan Markovič tel. (01)  400 5962
e-pošta: Dusan.Markovic@arrs.si
Zadnja sprememba: 06.05.2020