Agencija

Organi agencije

Organi agencije - arhiv

Stalna telesa

Od 11. januarja 2016 do 10. januarja 2021.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Branko Stanovnik, upokojen

Člani:

 • dr. Sandi Klavžar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Zdravko Kutnjak, Institut Jožef Stefan
 • dr. Boštjan Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (od 1. 10. 2020)
 • dr. Meta Virant Doberlet, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Janez Plavec, Kemijski inštitut
 • dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan
 • dr. Kristina Sepčić, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Mateja Gosar, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Tomaž Pisanski, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • dr. Domen Leštan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (od 20. 6. 2016)
 • dr. Julijana Kristl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Milena Horvat, Institut Jožef Stefan (do 23. 5. 2016)
 • dr. Peter Križan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Igor Emri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Člani:

 • dr. Vilma Ducman, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • dr. Maja Leitgeb, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan
 • dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut
 • dr. Marko Munih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • dr. Blaž Zupan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • dr. Dušan Gleich, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Barbara Malič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Božidar Šarler, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
 • dr. Matej Vesenjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (od 5. 9. 2018)
 • dr. Miro Milanovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (od 3. 9. 2019)
 • dr. Gorazd Štumberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (do 12. 7. 2019)
 • dr. Zoran Ren, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (od 1. 12. 2017 do 4. 7. 2018)
 • dr. Ivan Prebil, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (do novembra 2017)

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut

Člani:

 • dr. Alojz Ihan, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Mitja Košnik, Univerzitetna klinika Golnik
 • dr. Maja Ovsenik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Simon Podnar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Primož Strojan, Onkološki inštitut
 • dr. Irma Virant Klun, Univerzitetni klinični center Ljubljana (od 1. 10. 2020)
 • dr. Jadranka Buturović - Ponikvar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Andrej Janež, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Peter Pregelj, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Ksenija Geršak, Univerzitetni klinični center Ljubljana

 

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednica:

 • dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije

Člani:

 • dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije (od 13. 10. 2017)
 • dr. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Robert Veberič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Ivan Kreft, Inštitut za nutricionistiko
 • dr. Olga Zorman Rojs, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Ivan Marušič, upokojen
 • dr. Simon Horvat, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Ines Mandić-Mulec, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Andreja Kutnar, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (do 11. 9. 2017)

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Slavko Splichal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

Člani:

 • dr. Mitja Sardoč, Pedagoški inštitut
 • dr. Vojko Potočan, Univerza v Mariboru, Ekonomsko - poslovna fakulteta
 • dr. Mateja Sedmak, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
 • dr. Polonca Kovač, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • dr. Maja Bučar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Mojca Mihelj Plesničar, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (od 1. 2. 2020)
 • dr. Barbara Goličnik Marušić, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Ivan Čuk, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
 • dr. Marinka Lukšič-Hacin, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (do 31. 10. 2019)

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednica:

 • dr. Barbara Murovec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Člani:

 • dr. Matjaž Klemenčič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
 • dr. Janka Istenič, Narodni muzej Slovenije
 • dr. Dan Podjed, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Maja Godina Golija, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Andreja Žele, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Jana Rošker, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Dragica Haramija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Matjaž Barbo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Peter Klepec, Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Nadja Furlan Štante, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
 • dr. Mitja Prelovšek, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednica:

 • dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

Člani:

 • dr. Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut
 • dr. Jurij Lah, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Denis Arčon, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Marko Bohanec, Institut Jožef Stefan
 • dr. Borut Peterlin, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Damjana Rozman, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Marko Kreft, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Niko Toš, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Vlasta Kučiš, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

 


 

Od 26. novembra 2010 naprej.

Znanstvenoraziskovalni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Branko Stanovnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Člani:

 • dr. Sandi Klavžar, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko
 • dr. Slobodan Žumer, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Dragan D. Mihailović, Institut Jožef Stefan
 • dr. Alenka Malej, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Janez Plavec, Kemijski inštitut
 • dr. Boris Turk, Institut Jožef Stefan
 • dr. Gregor Anderluh, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Mihael Brenčič, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Dušanka Janežič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • dr. Radmila Milačič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Julijana Kristl, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Igor Emri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Člani:

 • dr. Andrijana Sever Škapin, Zavod za gradbeništvo Slovenije
 • dr. Mojca Škerget, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Danilo Suvorov, Institut Jožef Stefan
 • dr. Marko Topič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • dr. Barbara Malič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Stanislav Strmčnik, Institut Jožef Stefan
 • dr. Matjaž Vidmar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • dr. Marjan Heričko, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Gorazd Štumberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Božidar Šarler, Univerza v Novi Gorici

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Janez Sketelj, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Člani:

 • dr. Miroslav Petrovec, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Uroš Skalerič, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Simon Podnar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut
 • dr. Ksenija Geršak, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Jadranka Buturović - Ponikvar, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Janez Preželj, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • dr. Igor Švab, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Martina Žmuc Tomori, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Maja Rupnik, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednica:

 • dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije

Člani:

 • dr. Miha Humar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Marjeta Čandek Potokar, Kmetijski inštitut Slovenije
 • dr. Borut Bohanec, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Gregor Majdič, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Ivan Marušič, upokojen
 • dr. Jana Žel, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Peter Raspor, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Janko Kos, Univerza v Ljubljani, fakulteta za farmacijo
 • dr. Dejan Škorjanc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Janez Kranjc, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Člani:

 • dr. Nada Trunk Širca, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
 • dr. Janez Prašnikar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • dr. Miroslav Stanojević, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Jože Gričar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
 • dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
 • dr. Zlatko Šabič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Richard Sendi, Urbanistični inštitut Republike Slovenije
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Jure Gombač, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednica:

 • dr. Barbara Murovec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Člani:

 • dr. Aleš Gabrič, Inštitut za novejšo zgodovino
 • dr. Andrej Pleterski, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Dušanka Knežević Hočevar, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Jurij Fikfak, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Franc Marušič, Univerza v Novi Gorici
 • dr. Bojan Baskar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Vid Snoj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Metoda Kokole, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Zdravko Kobe, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Nadja Furlan Štante, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče Koper
 • dr. Drago Perko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednica:

 • dr. Tatjana Avšič Županc, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Člani:

 • dr. Matjaž Perc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • dr. Mladen Franko, Univerza Nova Gorica
 • dr. Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Veljko Vlaisavljević, Univerzitetni klinični center Maribor
 • dr. Borut Štrukelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Damjana Rozman, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Vasja Vehovar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Dean Komel, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko

 


 

Od 25. aprila 2008 do 25. novembra 2010.

Znanstveni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Gabrijel Kernel, Institut Jožef Stefan

Člani:

 • dr. Matej Brešar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • dr. Anton Ramšak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Igor Muševič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Marjana Novič , Kemijski inštitut
 • dr. Ana Plemenitaš, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Mihael Brenčič, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Vladimir Batagelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Nives Ogrinc, Institut Jožef Stefan
 • dr. Danijel Kikelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Igor Emri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Člani:

 • dr. Ivan Prebil, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Matej Fischinger, Univerza v Ljubljano, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • dr. Aleš Leonardis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • dr. Marija Kosec , Institut Jožef Stefan
 • dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan
 • dr. Borka Jerman Blažič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Damjan Zazula, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Jože Balič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Miran Gaberšček, Kemijski inštitut

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Franc Strle, Klinični center Ljubljana

Člani:

 • dr. Vladimir Kotnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Uroš Skalerič,  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Zoran Grubić , Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut
 • dr. Ksenija Geršak, Klinični center Ljubljana
 • dr. Mojca Stegnar, Klinični center Ljubljana
 • dr. Janez Preželj, Klinični center Ljubljana
 • dr. Igor Švab, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Bojan Zalar, Psihiatrična klinika Ljubljana

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Ivan Kreft, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Člani:

 • dr. Zlatko Pavlica, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Irena Rogelj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Branka Javornik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Janko Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Davorin Gazvoda, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Marijan Pavčnik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Člani:

 • dr. Marjan Brezovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti
 • dr. Ivan Bernik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Janek Musek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Borut  Juvanec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • dr. Egon Pelikan, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče
 • dr. Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Jurij Planinšec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Mirko Vintar , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • dr. Igor Žagar, Pedagoški inštitut
 • dr. Miroslav Rebernik , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 
 • dr. Mojca Sašek Divjak , Urbanistični inštitut RS

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Jože Krašovec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Člani:

 • dr. Ladislav Ciglenečki, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Barbara Murovec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani
 • dr. Vojko Gorjanc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani
 • dr. Tomislav Virk, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Drago B. Rotar, Univerza na Primorskem
 • dr. Ciril Sorč, Univerza v Ljubljani
 • dr. Marta Verginella, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Drago Perko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednik:

 • dr. Robert Zorec,  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Člani:

 • dr. Tom Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije
 • dr. Nataša Poklar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Barbara Sušec Michieli, Univerza v Ljubljani
 • dr. Anton Velušček, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Franko Mladen, Univerza Nova Gorica
 • dr. Alenka Maček - Lebar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

 

Do vključno 24. aprila 2008.

Znanstveni sveti ved

1 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Gabrijel Kernel, Institut Jožef Stefan

Člani:

 • dr. Matej Brešar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • dr. Anton Ramšak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Igor Muševič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo
 • dr. Marjana Novič , Kemijski inštitut
 • dr. Ana Plemenitaš, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Mihael Brenčič, Geološki zavod Slovenije
 • dr. Vladimir Batagelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 • dr. Milena Horvat, Institut Jožef Stefan
 • dr. Danijel Kikelj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

2 TEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Igor Emri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Člani:

 • dr. Ivan Prebil, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Matej Fischinger, Univerza v Ljubljano, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • dr. Aleš Leonardis, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
 • dr. Marija Kosec , Institut Jožef Stefan
 • dr. Leon Cizelj, Institut Jožef Stefan
 • dr. Borka Jerman Blažič, Institut Jožef Stefan
 • dr. Damjan Zazula, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • dr. Peter Glavič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • dr. Jože Balič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • dr. Janko Jamnik, Kemijski inštitut

3 MEDICINSKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Franc Strle, Klinični center Ljubljana

Člani:

 • dr. Vladimir Kotnik, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Uroš Skalerič,  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Grubić Zoran, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut
 • dr. Ksenija Geršak, Klinični center Ljubljana
 • dr. Mojca Stegnar, Klinični center Ljubljana
 • dr. Janez Preželj, Klinični center Ljubljana
 • dr. Igor Švab, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
 • dr. Bojan Zalar, Psihiatrična klinika Ljubljana

4 BIOTEHNIŠKE VEDE

Predsednik:

 • dr. Ivan Kreft, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Člani:

 • dr. Zlatko Pavlica, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
 • dr. Irena Rogelj, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Branka Javornik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Franc Pohleven, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Janko Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
 • dr. Davorin Gazvoda, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

5 DRUŽBOSLOVNE VEDE

Predsednik:

 • prof. dr. Marijan Pavčnik, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Člani:

 • dr. Marjan Brezovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Renata Salecl, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti
 • dr. Ivan Bernik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • dr. Janek Musek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Borut  Juvanec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
 • dr. Egon Pelikan, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče
 • dr. Maja Žumer, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Jurij Planinšec, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
 • dr. Mirko Vintar , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
 • dr. Igor Žagar, Pedagoški inštitut
 • dr. Miroslav Rebernik , Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta 
 • dr. Mojca Sašek Divjak , Urbanistični inštitut RS

6 HUMANISTIČNE VEDE

Predsednik:

 • dr. Jože Krašovec, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta

Člani:

 • dr. Ladislav Ciglenečki, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Barbara Murovec, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Rajko Muršič, Univerza v Ljubljani
 • dr. Monika Kalin, Golob Univerza v Ljubljani
 • dr. Dean Komel, Univerza v Ljubljani
 • dr. Tomislav Virk, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Drago B. Rotar, Univerza na Primorskem
 • dr. Ciril Sorč, Univerza v Ljubljani
 • dr. Marta Verginella, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Ingrid Slavec Gradišnik, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • dr. Drago Perko, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

7 INTERDISCIPLINARNE RAZISKAVE

Predsednik:

 • dr. Robert Zorec,  Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Člani:

 • dr. Tom Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije
 • dr. Nataša Poklar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Barbara Sušec Michieli, Univerza v Ljubljani
 • dr. Anton Velušček, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Franko Mladen, Univerza Nova Gorica