Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

      
Arhiv
Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je v medijskih prispevkih, najsi bodo novinarski ali jih predstavijo raziskovalke in raziskovalci, večkrat omenjena. Ker se je izjemno težko ali celo nemogoče odzivati naposredno ali v istem mediju, smo vzpostavili rubriko Medijsko zrcalo, v kateri bomo povzemali najbolj izstopajoče zmotne ali zaradi različnih razlogov popačene trditve o agenciji. Namen Medijskega zrcala ni polemika z avtorji prispevkov, temveč ponazoritev dejstev.

Zapisi ARRS v Medijskem zrcalu so odziv na zapise v medijih. Objavljene odzive pošiljamo tudi medijem, zato ni namen Medijskega zrcala, da kronološko ali drugače beleži tudi vse morebitne nadaljnje zapise ali odzive avtorjev.

Z medijskim zrcalom tudi ponazarjamo, da je delovanje agencije razvojno naravnano in da so cilji mnogokrat premične tarče. Prav zaradi tega tvorno sodelujemo v evropskem združenju Science Europe, kjer s sestrskimi agencijami izmenjujemo prakse delovanja in izkušnje.
Naslov odziva Medij / spletna platforma Poslano v objavo Objava
(delno /
v celoti)
Sporočilo za javnost - Odziv Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na očitke glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo na javni razpis   25. 4. 2023 Besedilo sporočila za javnost ARRS
Zahteva za prikaz nasprotnih dejstev v prispevku z naslovom »ARRS upravlja občutno večjo količino denarja, nov informacijski sistem še vedno v povojih« MMC - Multimedijski center RTV Slovenija, 7. 2. 2023 10. 2. 2023 Objavljen odziv v celoti
Odziv Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na članek »V senci administrativnega mrka slovenske znanosti« objavljen v Sobotni prilogi časopisa Delo, v soboto, 26. novembra 2022 Sobotna priloga Dela, 26. 11. 2022 19. 12. 2022 Objavljen odziv v celoti
Odziv na prispevek »Raziskovalci poslancem: Sprejmite zakon!« Dnevnik, 21. 2. 2020 21. 2. 2020 Pojasnilo ARRS
Sporočilo za javnost ob objavi javnega pisma Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije z naslovom »DOVOLJ imamo institucionalizirane korupcije ter neresnega odnosa ARRS do raziskovalk in raziskovalcev!« Spletna stran SVIZ in različnih medijev 5. 2. 202014. 2. 2020
Besedilo sporočila za javnost ARRS 6. 2. 2020

Javni odgovor UO in ZSA na odprto pismo VSS in SVIZ o delovanju Javne agencije za raziskovalno dejavnost