Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 – razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja)

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (Uradni list RS, št. 86/11) ter Sklepa o predlogu izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja), sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) na 14. redni seji, dne 26. 11. 2012, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 (druga faza ocenjevanja).

 

Priloge: