Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 25. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06), ter predloga Občasnega strokovnega telesa za uveljavljene raziskovalce iz tujine v letu 2011 z dne 29. 11. 2010, ki ga je potrdil Znanstveni svet agencije na seji dne 20. 12. 2010, je Upravni odbor agencije na 15. redni seji dne 23.12.2010 v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010) sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011, s katerim bo agencija v letu 2011 sofinancirala trimesečno bivanje osmih tujih uveljavljenih raziskovalcev v Sloveniji, vsakega v znesku do 23.000 EUR. Osem izbranih prijaviteljev bo pogodbo v podpis prejelo januarja 2011.


Priloga:

  • Seznam (so)financiranih uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (navedenih je vseh 12 prejetih formalno pravilnih prijav s prejetimi točkami):