Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

16.06.2017

  Zaključek razpisa

04.09.2017 do 14.00

  Odpiranje vlog

07.09.2017
I. faza

  Ocenjevanje vlog

15.12.2017

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

22.01. - 25.01.2018

  Seja Znanstvenega sveta agencije

01.02.2018

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

07.02.2018 (datum pošiljanja po pošti)

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni  po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

16.03.2018

  Seja Upravnega odbora agencije

28.03.2018

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih – I. faza

09.04.2018 (datum pošiljanja po pošti)
II. faza

  Poziv za II. fazo

12.02.2018 od 12. ure

  Rok za oddajo prijave za II. fazo

05.03.2018 do 14. ure

  Ocenjevanje vlog

16.05.2018

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

16.05.2018 - 24.05.2018 do 15.ure

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

11.06. - 14.06.2018

  Seja znanstvenega sveta agencije

20.06.2018

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

28.06.2018 (datum pošiljanja po pošti)

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

10.09.2018

  Seja Upravnega odbora agencije

19.09.2018

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

01.10.2018 (datum pošiljanja po pošti)
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano