Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2006

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Javne Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) na podlagi: 12. in 14. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 22/06 – UPB1); 23. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05); Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2006 (Ur.l. RS, št. 60/2006, z dne 09.06.2006 in Ur.l. RS, št. 63/2006, z dne 16.06.2006); Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za pripravo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije" za leto 2006 (številka: 6311- 56/2005/1 z dne, 27.10.2005); Sklepa o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "KONKURENČNOST SLOVENIJE" v obdobju 2006 do 2013 (Šifra sklepa: 6311-1/2005/37 z dne 26.5.2006);Predloga za potrditev izbire raziskovalnih projektov na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2006 10.delovne skupine za usklajevanje priprave ukrepov socialnih in gospodarskih reform številka: 430-8/2006-490, na svoji 31 seji dne, 27.9.2006 potrdil izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2006 s Sklepom št.: 430-8/2006-488 o izbiri raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« v letu 2006.

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »KONKURENČNOST SLOVENIJE 2006-2013« v letu 2006 (Ur.l. RS, št. 60/2006, z dne 09.06.2006 in Ur.l. RS, št. 63/2006, z dne 16.06.2006
  • Seznam izbranih projektov (format Excel, 206KB):
    • list 1: Seznam izbranih projektov in neizbranih prijav po posameznih temah CRP vključno s skupnim številom evalvacijskih točk (pri prijavah, ki so se nanašale na več tem ali več težišč CRP, je v seznamu navedena samo prva navedena tema, na katero se je prijava nanašala)
    • list 2: obseg sredstev za celotno obdobje trajanja projekta in financerji izbranih projektov