Ciljni raziskovalni programi

Programski svet

Arhiv

Najvišje strokovno in svetovalno telo agencije za področje CRP je Programski svet CRP (Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP)), III. točka Strokovna telesa CRP: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/akti/prav-CRP-febr-12.asp)


Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2024"

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 303-180/2023-3360-14, z dne 8. 4. 2024, sklepom o spremembi sklepa št. 303-180/2023-3360-18, z dne 29. 5. 2024 in 303-180/2023-3360-25, z dne 5. 7. 2024, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Jure Gašparič, predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • dr. Matjaž Krajnc, predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (do 4. 7. 2024)
 • Helga Dobrin, Ministrstvo za notranje zadeve
 • mag. Tanja Korošec, Ministrstvo za obrambo
 • Saša Renko, Ministrstvo za pravosodje
 • Tinka Teržan, Ministrstvo za pravosodje (do 4. 7. 2024)
 • dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Alenka Manfreda, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Liljana Smiljić, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • Jernej Meden, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Peter Debeljak, Ministrstvo za zdravje
 • Maja Mihelič Debeljak, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo
 • dr. Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • dr. Klemen Ploštajner, Ministrstvo za solidarno prihodnost
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • dr. Irena Grabec Švegl, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje
 • dr. Breda Zalašček, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Robert Gril, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • dr. Spomenka Kobe, Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • mag. Simona Hočevar, Ministrstvo za javno upravo
   

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 631-4/2024-3360-4, z dne 20. 3. 2024 in sklepom o spremembi sklepa št. 631-4/2024-3360-7, z dne 28. 5. 2024, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«:

 • mag. Ervin Kosi, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Blaž Germšek, predsednik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (do 27. 5. 2024)
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Maša Žagar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Vida Znoj, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Gregor Meterc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • dr. Tamara Lah Turnšek, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Peter Raspor, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Drago Kompan, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
 • dr. Franc Batič, Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2023"

Minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je s sklepom št. 631-32/2022/17, z dne 31. 3. 2023 in št. 631-32/2022/21 z dne 16. 5 2023, imenovala predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Matjaž Krajnc - predsednik, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Maja Balant Slobodjanac, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
 • Helga Dobrin, Ministrstvo za notranje zadeve
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance
 • dr. Simon Starček, Ministrstvo za pravosodje
 • dr. Jernej Štromajer, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Ivana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • mag. Gonzalo Carlos Caprirolo Cattoretti, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • dr. Jasminka Dedić, Ministrstvo za javno upravo (do 15. 5. 2023)
 • mag. Simona Hočevar, Ministrstvo za javno upravo
 • dr. Peter Debeljak, Ministrstvo za zdravje
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
 • dr. Rado Lapuh, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Urad Republike Slovenije za meroslovje
 • Suzana Martinez, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • dr. Mateja Markl, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • Tatjana Novak, Statistični urad Republike Slovenije
 • dr. Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • dr. Uroš Svete, Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost
 • mag. Mojca Aljančič, Ministrstvo za naravne vire in prostor (do 15. 5. 2023)
 • Liljana Smiljić, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • dr. Ivan Krajnc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 • Klemen Ploštajner, Ministrstvo za solidarno prihodnost

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-9/2022/5 z dne 20. 7. 2022, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Darij Krajčič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predsednik),
 • Ana Le Marechal Kolar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Marjeta Bizjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Matjaž Guček, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • mag. Robert Režonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • dr. Jože Nemec, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Dušan Devetak, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 • dr. Nikolaj Torelli, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Programski svet Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2022"

Minister, pristojen za znanost, je s sklepom št. 631-32/2021/24 z dne 22. 8. 2022, imenoval predsednika in člane Programskega sveta CRP:

 • dr. Matjaž Krajnc, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, (predsednik PS »CRP 2022«),
 • Igor Jukič, Ministrstvo za zunanje zadeve,
 • mag. Lado Bradač, Ministrstvo za notranje zadeve,
 • dr. Larisa Pograjc, Ministrstvo za obrambo,
 • dr. Katja Lautar, Ministrstvo za finance,
 • dr. Simon Starček, Ministrstvo za pravosodje,
 • dr. Lidija Breskvar Žaucer, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
 • Jana Erjavec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Mojca Aljančič, Ministrstvo za okolje in prostor,
 • dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo,
 • mag. Katja Rihar Bajuk, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • mag. Aleš Vidmar, Ministrstvo za javno upravo,
 • Vesna Marinko, Ministrstvo za zdravje,
 • mag. Erna Flogie Dolinar, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
 • dr. Rado Lapuh, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za meroslovje,
 • mag. Saša Jevšnik Kafol, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa,
 • dr. Blanka Tivadar, Ministrstvo za kulturo,
 • dr. Polonca Blaznik, Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo in
 • dr. Ivan Krajnc, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (namestnik predsednika).