Agencija

Sodelavci in telefonske številke

      
  Sektor za splošne zadeve
  Barbara Jankovič
- pravne zadeve (znanstvenoraziskovalna dejavnost)
- informacije javnega značaja
- varstvo osebnih podatkov
- register zasebnih raziskovalcev
tel. (01) 400 5964
e-pošta: Barbara.Jankovic@aris-rs.si