Register zasebnih raziskovalcev

Podatki iz registra

Zap. št. Priimek in ime Evidenčna številka raziskovalca
(šifra raziskovalca)
Raziskovalna veda, področje in podpodročje
(klasifikacija ARRS)
1. Snežana Brumec 57407 Raziskovalna veda: 5 Družboslovje 6 Humanistika
Področje:
5.03 Sociologija
6.03 Antropologija
2. Črnivec Borut 10053 Raziskovalna veda: 2 Tehnika
Področje:
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
Podpodročje:
2.07.01 Računalniške strukture, sistemi in mreže - programska oprema
2.07.03 Programirne tehnologije - programska oprema
2.07.05 Informacijski sistemi - programska oprema
3. Jure Dobnikar 16311 Raziskovalna veda: 1 Naravoslovje
Področje:
1.02 Fizika
4. Josipovič Draško 10430 Raziskovalna veda: 6 Humanistika
Področje:
6.02 Arheologija
5. Maljevac Nataša 30699 Raziskovalna veda: 2 Tehnika
Področje:
2.07 Računalništvo in informatika
Podpodročje:
2.07.03 Programirne tehnologije – programska oprema
2.07.05 Informacijski sistemi- programska oprema
6. Marc Marko 17871 Raziskovalna veda: 2 Tehnika
Področje:
2.15 Meroslovje
Podpodročje:
2.15.01 Senzorji in zajemanje podatkov
Raziskovalna veda: 4 Biotehnika
Področje: 4.02 Živalska produkcija in predelava
Podpodročje: 4.02.02 Prehrana živali
7. Vogrin Milan 14264 Raziskovalna veda: 1 Naravoslovje
Področje:
1.03 Biologija
Podpodročje:
1.03.03 Ekosistemi
8. Vukasović Žontar Maja 23831 Raziskovalna veda: 5 Družboslovje
Področje:
5.04 Upravne in organizacijske vede
Podpodročje:
5.04.03 Management
9. Wechtersbach Drago 08199 Raziskovalna veda: 2 Tehnika
Področje:
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi
Podpodročje:
2.10.03 Avtomatizacija
10. Gregor Aljančič 56445 Raziskovalna veda: 1 Naravoslovje
Področje:
1.03 Biologija
Podpodročje:
1.03.01 Zoologija in zoofiziologija
1.03.03 Ekosistemi