Pregledi in analize

Obseg in struktura financiranja

Projekti

ARRS sofinancira mednarodno projektno sodelovanje skozi projekte ERA (NORFACE, Skupna programska pobuda Urbana Evropa) in projekte ERC, vodilna agencija, komplementarna shema, PRIMA in MSC – Pečat odličnosti
(Prikazana sredstva so brez sredstev EU v višini 7.317 evrov, ki so bila odobrena v okviru skupne programske pobude Urbana Evropa, in 5.169 evrov za program NORFACE v okviru projekta ERA-NET.)

 

Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po raziskovalnih vedah v letu 2022


Sredstva za projekte mednarodnega sodelovanja po sektorjih dejavnosti v letu 2022
Sredstva glede na spol vodje projekta mednarodnega sodelovanja v letu 2022