Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Dvostransko > Predstavitev
Mednarodno sodelovanje
Predstavitev

Komplementarna shema omogoča sofinanciranje znanstvenoraziskovalnih projektov za tiste prijavitelje iz slovenskih raziskovalnih organizacij, ki so bili na razpisih Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council, ERC) s strani mednarodnih recenzentov pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za sofinanciranje. Na podlagi razpisov komplementarne sheme je bilo od leta 2010 do leta 2017 v sofinanciranje sprejetih 24 projektov. ARRS na ta način spodbuja izvedbo odličnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obliki prilagojenih projektov, ki se izvajajo pretežno v Sloveniji.

ARRS sofinancira prilagojene znanstvenoraziskovalne projekte, ki so v mednarodnem recenzijskem postopku Evropskega raziskovalnega sveta dosegli prag, ki je določen v vsakoletnem razpisu. Glavni cilji prilagojenega znanstvenoraziskovalnega projekta se morajo skladati z originalnim predlogom projekta, s katerim je prijavitelj kandidiral na razpisu ERC.  

Prijavitelji, ki ustrezajo navedenim pogojem komplementarne sheme, so vabljeni k pripravi prilagojenega raziskovalnega projekta, ki glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja prilagojenega projekta in višino razpoložljivih sredstev.

Podatki o rezultatih razpisov v okviru komplementarne sheme: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/rezultati/

Prikaz podatkov o prijaviteljih (izbrani na podlagi komplementarne sheme/uspešni na ERC razpisih):

 

Leto Sprejeti v sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
2019  1 prof. dr. Jernej Ule Kemijski inštitut
 
 
 
 
AdG
 
 
 
RNPdynamics - Multivalent interactions driving RNP dynamics in development and disease**
2018  2 prof. dr. Roman Jerala*

 
doc. dr. Jaka Tušek
Kemijski inštitut
 
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
AdG
 
 
StG
MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic
 
SUPERCOOL - Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje
2017 3 prof. dr. Marta Verginella*
 

 
 
prof. dr. Matevž Dular
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 
 
AdG
 
 
CoG
EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola
 
 
 
CABUM - Kavitacija - od preprečevanja njenega nastanka do njene uporabe
2016 3        
2015 5 prof. dr. Tomaž Prosen* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG OMNES - Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi
 
2014 2        
2013 2        
2012 2 prof. dr. Dragan Mihailović* Institut »Jožef Stefan« AdG TRAJECTORY - Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije
 
 
2011 7 prof. dr. Nedjeljka Žagar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko StG MODES - Analiza atmosferskega ravnovesja, napovedljivosti in klime s pomočjo normalnih načinov

*predhodno sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme

**povezava na spletni strani Evropske komisije CORDIS še ni vzpostavljena

 

Povezane vsebine:

Stran ureja: Bojan Volf Zadnja sprememba: 08.04.2019
Datum: 02.08.2018