Mednarodno sodelovanje

Predstavitev

Komplementarna shema omogoča sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov za tiste prijavitelje, ki so na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council, ERC) v recenzijskem postopku dosegli prag za možno sofinanciranje, ki je določen v trenutno veljavnem razpisu, niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant). Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim ciljem raziskovalnega projekta, s katerim je prijavitelj kandidiral na mednarodnem razpisu ERC. 

Namen komplementarne sheme je, da se prijaviteljem zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta. Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega raziskovalnega projekta ponovno odda prijavo na mednarodni razpis ERC z večjo možnostjo, da postane prejemnik projekta ERC.

Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri ERC. Obenem vodja prilagojenega raziskovalnega projekta na zadnji dan roka za oddajo prijave na razpis v okviru komplementarne sheme pa ne sme biti nosilec potekajočega prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo prilagojenega raziskovalnega projekta, do njegove pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), dvakrat odda prijavo za sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta, pri čemer mora biti pri drugi prijavi prilagojenega raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje prilagojenega raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji. Prijavitelj lahko za posameznega vodjo prilagojenega raziskovalnega projekta, ki je pridobil ERC projekt, ponovno dvakrat odda prijavo za sofinanciranje prilagojenega raziskovalnega projekta in sicer do ponovne pridobitve ERC projekta v okviru istovrstnega razpisa ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant), pri čemer mora biti pri drugi prijavi prilagojenega raziskovalnega projekta izkazana uspešnost vodje prilagojenega raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu ERC (prag za možno sofinanciranje) vsaj z oceno B na drugi stopnji.

Prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje za prijavo prilagojenega raziskovalnega projekta v okviru komplementarne sheme, pripravijo ter oddajo prilagojeni raziskovalni projekt, ki glede ciljev in obsega dela upošteva čas trajanja prilagojenega raziskovalnega projekta in višino razpoložljivih sredstev.

Agencija poleg komplementarne sheme (od leta 2010) spodbuja prijave na razpise ERC tudi preko Instrumenta Štipendij, ki prijaviteljem omogočajo gostovanja pri nekdanjih in sedanjih vodjah projektov ERC (od leta 2017).

Podatki o rezultatih razpisov v okviru komplementarne sheme: http://www.arrs.gov.si/sl/medn/shema/rezultati/ 

 

Tabela 1: Število sprejetih prijav pri agenciji na podlagi komplementarne sheme

 
Leto Število odobrenih prilagojenih projektov
 na podlagi komplementarne sheme
2022 8
2021 12
2020 15
2019 17
2018 7
2017 3
2016 3
2015 5
2014 2
2013 2
2012 2
2011 7
2010 - 2014 16
 

Tabela 2: Dobitniki ERC projektov iz RS

 
Leto začetka izvajanja ERC granta Vodja projekta, ki ga sofinancira ERC Raziskovalna organizacija Projekt ERC CORDIS
2023 dr. Zala Lenarčič Institut »Jožef Stefan« StG DrumS – Weakly driven quantum Symmetries
2023 Prof. dr. Bojan Mohar* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko SyG KARST – »Predicting flow and transport in complex Karst systems«
2023 dr. Maruša Bradač* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG FIRSTLIGHT - Exploring Cosmic Dawn with James Webb Space Telescope
2023 dr. Franc Forstnerič* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG HPDR - Holomorphic Partial Differential Relations
2023 dr. Borut Klabjan Znanstvenoraziskovalno središče Koper AdG OPEN BORDERS - Cold War Europe Beyond Borders. A Transnational History of Cross-Border Practices in the Alps-Adriatic area from World War II to the present
2022 dr. Anna Sandak InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja CoG ARCHI-SKIN
2022 dr. Anna Dragoš* Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta StG PHAGECONTROL - The evolution of host manipulation by bacteriophage
2021 dr. Matic Lozinšek Institut »Jožef Stefan« StG HiPeR-F - Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry
 
 
 
 
2021 prof. dr. Matej Praprotnik Kemijski inštitut AdG MULTraSonicA - Multiscale modeling and simulation approaches for biomedical ultrasonic applications
2021 prof. dr. Igor Muševič Institut »Jožef Stefan« AdG LOGOS - Light-operated logic circuits from photonic soft-matter
2020 prof. dr. Peter Križan   Institut »Jožef Stefan« AdG FAIME - Flavour Anomalies with advanced particle Identification MEthods
2020 prof. dr. Jernej Ule Kemijski inštitut AdG RNPdynamics - Multivalent interactions driving RNP dynamics in development and disease
 
 
 
2020 dr. Nejc Hodnik* Kemijski inštitut StG 123STABLE – Razvoj zelo stabilnih nanostrukturiranih elektrokatalizatorjev
2020 dr. Matjaž Humar* Institut »Jožef Stefan« StG Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi
2019 doc. dr. Jaka Tušek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo StG SUPERCOOL - Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje
2018 prof. dr. Roman Jerala* Kemijski inštitut AdG MaCChines - Molekulski stroji na osnovi proteinskega origamija iz obvitih vijačnic
 
 
2018 prof. dr. Matevž Dular Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo CoG CABUM - Kavitacija - od preprečevanja njenega nastanka do njene uporabe
2017 prof. dr. Marta Verginella* Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta AdG EIRENE - Povojne tranzicije v perspektivi spola
 
2016 prof. dr. Tomaž Prosen* Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko AdG OMNES - Odprti mnogodelčni neravnovesni sistemi
2013 prof. dr. Dragan Mihailović* Institut »Jožef Stefan« AdG TRAJECTORY - Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije
2011 prof. dr. Nedjeljka Žagar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko StG MODES - Analiza atmosferskega ravnovesja, napovedljivosti in klime s pomočjo normalnih načinov

  *predhodno sofinanciranje na podlagi komplementarne sheme
**povezava na spletni strani Evropske komisije CORDIS še ni vzpostavljena

 

Povezane vsebine: