Novice, obvestila

Predstavitev

Instrument štipendij za obisk pri nosilcih projektov Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council; ERC) omogoča sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov in s tem sodelovanje z uspešnimi prijavitelji na razpise ERC ter razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta.

ERC je v skladu z usmeritvijo za bolj enakomerno porazdelitev prejemnikov sredstev ERC leta 2016 ustanovil instrument spodbujanja prijav na razpise ERC, ki omogoča gostovanja raziskovalcev pri vodjah ERC projektov. Instrument je namenjen vzpostavitvi nacionalnih mehanizmov v državah z nižjo stopnjo prijaviteljev in vodij ERC projektov. ARRS je kot ena izmed šestih evropskih agencij že leta 2016 objavila prvi tovrstni razpis, ki ga odtlej izvaja skladno z ERC navodili.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije pa trajajo najmanj en in največ šest mesecev. Zaključni cilj javnega razpisa je prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja.

Podatki o rezultatih razpisov v okviru Instrumenta ERC gostovanja: http://www.arrs.si/sl/medn/ERCFellowship/rezultati/

Prikaz podatkov po letih (število izbranih na podlagi razpisa ERC gostovanja):

 

 

Povezane vsebine: