Agencija

Organi agencije

Organi agencije - arhiv

Občasna telesa

Arhiv 2020

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je na seji dne 29. 6. 2020 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Jože Flašker (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje),
 • dr. Črt Marinček (medicina),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika).


Strokovno telo za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 2014

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 5. 2014 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Jure Zupan – predsednik
 • dr. Natalia Kaloh Vid – namestnica predsednika
 • dr. Miha Kovač

 

Strokovno telo za preverjanje ustreznosti prijav pri Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2019 - pilotni razpis MR+

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Tomaž Toporišič (kulturologija) – predsednik
 • dr. Maja Leitgeb (kemijsko inženirstvo) – namestnica predsednika
 • dr. Valerij Romanovskij (matematika)
 • dr. Tomaž Mertelj (fizika)
 • dr. Darja Žgur Bertok (biokemija in molekularna biologija)
 • dr. Marko Gerbec (kemija)
 • dr. Leon Cizelj (energetika)
 • dr. Franc Zupanič (materiali)
 • dr. Janez Grum (proizvodne tehnologije in sistemi)
 • dr. Franc Solina (računalništvo in informatika)
 • dr. Franc Strle (mikrobiologija in imunologija)
 • dr. Bojan Vrtovec (nevrobiologija)
 • dr. Mara Bresjanac (nevrobiologija)
 • dr. Marjeta Černič (gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo)
 • dr. Dejan Škorjanc (živalska produkcija in predelava)
 • dr. Borut Bohanec (biotehnologija)
 • dr. Mitja Sardoč (vzgoja in izobraževanje)
 • dr. Branko Lobnikar (upravne in organizacijske vede)
 • dr. Ljubica Marjanovič-Umek (psihologija)
 • dr. Tamara Griesser Pečar (zgodovinopisje)
 • dr. Irena Stramljič Breznik (jezikoslovje)
 • dr. Darko Štrajn (filozofija)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 26. 5. 2020 in dne 1. 6. 2020 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Marija Pfeifer (tematika A) - predsednica,
 • dr. Matjaž Zorko (tematika B),
 • dr. Stanislav Kovačič (tematika C),
 • dr. Matjaž Klemenčič (tematika D) – namestnik predsednice,
 • dr. Janez Kranjc (tematika E).

 

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 3. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Kranjc (družboslovje) - predsednik
 • dr. Ana Plemenitaš (naravoslovje) – namestnica predsednika
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje)
 • dr. Mitja Kaligarič (naravoslovje)
 • dr. Peter Krajnc (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Matej Vesenjak (tehnika)
 • dr. Ivan Bratko (tehnika)
 • dr. Matjaž Panjan (tehnika)
 • dr. Janez Krč (tehnika)
 • dr. Nataša Bratina (medicina)
 • dr. Marko Kreft (medicina)
 • dr. Miha Žargi (medicina)
 • dr. Branka Javornik (biotehnika)
 • dr. Aleš Gregorc (biotehnika)
 • dr. Marina Lukšič Hacin (družboslovje)
 • dr. Aleksander Aristovnik (družboslovje)
 • dr. Andreja Istenič Starčič (družboslovje)
 • dr. Tomaž Toporišič (humanistika)
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika)
 • dr. Jožica Škofic (humanistika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 20. 1. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

1. Naravoslovje

 • dr. Martin Čopič - predsednik
 • dr. Tomaž Šolmajer

2. Tehnika

 • dr. Majda Žigon
 • dr. Stanislav Kovačič

3. Medicina

 • dr. Stanka Lotrič Furlan
 • dr. Marija Pfeifer – namestnica predsednika

4. Biotehnika

 • dr. Branka Javornik
 • dr. Franc Pohleven

5. Družboslovje

 • dr. Sonja Drobnič
 • dr. Franjo Štiblar

6. Humanistika

 • dr. Janez Juhant
 • dr. Aleksander Lorenčič

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

Znanstveni svet agencije je na seji 11. 12. 2017 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Peter Glavič - predsednik,
 • dr. Andrej Kranjc – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Stepišnik - član,
 • dr. Marjeta Šentjurc - članica.

 

Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. septembra 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Primož Južnič - predsednik,
 • mag. Dragotin Kardoš - namestnik predsednika,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje),
 • mag. Dunja Legat (tehnika),
 • David Ožura (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • Irena Sešek (NUK),
 • mag. Davor Šoštarič (IZUM).

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2020

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 3. 2. 2020 in dne 17. 2. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Borut Juvanec – predsednik (družboslovje),
 • dr. Marjeta Černič – namestnica predsednika (biotehnika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje),
 • dr. Jože Flašker (tehnika),
 • dr. Črt Marinček (medicina),
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).

   

Arhiv 2019

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 1. 2015 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Gorazd Planinšič – predsednik,
 • dr. Božidar Šarler – namestnik predsednika,
 • dr. Matija Gogala – član,
 • dr. Dušanka Micetić Turk – članica.

 

Strokovno telo za raziskovalno opremo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 18)

Znanstveni svet agencije je na seji dne 3. 7. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Jože Flašker (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje),
 • dr. Katja Breskvar (medicina),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika).

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Marjeta Černič (biotehnika) – predsednica
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje) – namestnik predsednice
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Živa Novak Antolič (medicina)
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).
   

Strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 22. 10. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Majda Žigon – predsednica (tehnika)
 • dr. Boris Pihlar – namestnik predsednice (naravoslovje)
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Katja Breskvar (medicina)
 • dr. Nina Gale (medicina)
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika)
 • dr. Jožefa Friedrich (biotehnika)
 • dr. Sonja Drobnič (družboslovje)
 • dr. Janez Kranjc (družboslovje)
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika)
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019

Znanstveni svet agencije je na seji dne 4. 2. 2019 imenoval predsednico, namestnico predsedenice in članico občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Maja Bučar (družboslovje) – predsednica
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš (medicina) – namestnica predsednice
 • dr. Dragica Haramija (humanistika)
   

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 2. 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika  in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Glavič (tehnika) – predsednik
 • dr. Matija Gogala  (naravoslovje) – namestnik predsednika
 • dr. Rastko Golouh (medicina)
 • dr. Jožefa Friedrich (biotehnika)
 • dr. Boris Snoj (družboslovje)
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika)
   

Arhiv 2018

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2018

Znanstveni svet agencije je na dopisnih sejah dne 23. 4. in 9. 5. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Ines Mandić-Mulec (biotehnika) - predsednica
 • dr. Tomaž Toporišič (humanistika) – namestnik predsednice
 • dr. Sandi Klavžar (naravoslovje)
 • dr. Andreja Gomboc (naravoslovje)
 • dr. Marija Rogač Bešter (naravoslovje)
 • dr. Stojan Kravanja (tehnika)
 • dr. Robert Dominko (tehnika)
 • dr. Dušan Gleich (tehnika)
 • dr. Marjan Heričko (tehnika)
 • dr. Nenad Gubeljak (tehnika)
 • dr. Bojana Beovič (medicina)
 • dr. Simon Podnar (medicina)
 • dr. Borut Štabuc (medicina)
 • dr. Robert Veberič (biotehnika)
 • dr. Ana Kozina (družboslovje)
 • dr. Vojko Potočan (družboslovje)
 • dr. Renata Salecl (družboslovje)
 • dr. Jernej Zupančič (družboslovje)
 • dr. Vida Jesenšek (humanistika)
 • dr. Mija Oter Gorenčič (humanistika)

 

Strokovno telo za preverjanje ustreznosti prijav pri Javnem razpisu za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+

Znanstveni svet agencije je na dopisni seji dne 12. 3. 2018 imenoval predsednico, namestnico in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Mojca Kržan - predsednica
 • dr. Marina Lukšič Hacin – namestnica predsednice
 • dr. Franc Solina
 • dr. Darko Hanžel
 • dr. Irena Vovk
 • dr. Darja Barlič Maganja
 • dr. Dušan Gleich
 • dr. Leon Cizelj
 • dr. Tomaž Kosmač
 • dr. Danijel Petrovič
 • dr. Ksenija Geršak
 • dr. Ivan Kreft
 • dr. Matjaž Ocepek
 • dr. Mirjana Ule
 • dr. Vojko Potočan
 • dr. Martina Repas
 • dr. Matija Ogrin
 • dr. Peter Klepec
 • dr. Tomaž Toporišič

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2018

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 2. 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika  in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr.  Gojmir Lahajnar (naravoslovje) - predsednik
 • dr.  Jože Flašker (tehnika) – namestnik predsednika
 • dr.  Živa Novak Antolič (medicina)
 • dr.  Marjeta Černič (biotehnika)
 • dr.  Boris Snoj (družboslovje)
 • dr.  Ljubinka Teržan (humanistika)

 

Strokovno telo za vodenje ocenjevalnega postopka v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018

Znanstveni svet agencije je na seji 8. 1. 2018 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Dragan Mihailović (tehnika) – predsednik,
 • dr. Maja Bučar (družboslovje) – namestnica predsednika,
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika) - članica,
 • dr. Barbara Malič (tehnika) - članica,
 • dr. Polonca Kovač (družboslovje) - članica,
 • dr. Maja Žumer (družboslovje) - članica,
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika) - član,
 • dr. Božidar Slapšak (humanistika) - član,
 • dr. Peter Klepec (humanistika) – član.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 11. 9. 2017 in 2. 10. 2017 imenoval Občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2018 v naslednji sestavi:

 1. Naravoslovje:
  • dr. Janez Seliger - predsednik
  • dr. Boris Pihlar
 2. Tehnika:
  • dr. Majda Žigon – namestnica predsednika
  • dr. Jože Flašker
 3. Medicina:
  • dr. Katja Breskvar
  • dr. Nina Gale
 4. Biotehnika:
  • dr. Urška Vrhovšek
  • dr. Jožefa Friedrich
 5. Družboslovje:
  • dr. Sonja Drobnič
  • dr. Boris Snoj
 6. Humanistika:
  • dr. Janez Höfler
  • dr. Darjenka Mihelič

Arhiv 2017

Strokovno telo za tujo znanstveno literaturo in baze podatkov

Znanstveni svet agencije je dne 21. julija 2014 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Primož Južnič - predsednik,
 • mag. Dragotin Kardoš – namestnik predsednika,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje),
 • mag. Dunja Legat (tehnika),
 • Matjaž Musek (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • Irena Sešek ( NUK),
 • Davor Šoštarič (IZUM )


Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2017

Znanstveni svet agencije je na sejah 23. 3. 2017 in 13. 4. 2017 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Barbara Malič - predsednica (tehnika
 • dr. Janez Plavec – namestnik predsednice (naravoslovje)
 • dr. Matija Gogala (naravoslovje)
 • dr. Sonja Lojen (naravoslovje)
 • dr. Vilma Ducman (naravoslovje, tehnika)
 • dr. Enes Pasalic (tehnika)
 • dr. Janez Kopač (tehnika)
 • dr. Gorazd Štumberger (tehnika)
 • dr. Bojana Beovič (medicina)
 • dr. Simon Podnar (medicina)
 • dr. Irena Rogelj (biotehnika)
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika)
 • dr. Maja Klun (družboslovje)
 • dr. Renata Slabe Erker (družboslovje)
 • dr. Janja Hojnik (družboslovje)
 • dr. Anton Prosen (družboslovje)
 • dr. Ksenija Vidmar Hrovat (humanistika)
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika)

 

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je na seji 22.6.2015 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Peter Glavič (tehnika) – predsednik
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika)
 • dr. Pavel Cevc (naravoslovje)
 • dr. Rastko Golouh (medicina)
 • dr. Jožefa Friedrich (biotehnika)
 • dr. Alenka Šelih (družboslovje)

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2017

Znanstveni svet agencije je na seji 22. 2. 2017 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Jože Flašker (tehnika) – predsednik,
 • dr. Marjeta Černič (biotehnika) – namestnica predsednika,
 • dr. Slavko Pečar (naravoslovje),
 • dr. Živa Novak Antolič (medicina),
 • dr. Janek Musek (družboslovje),
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).

 

Arhiv 2016

Strokovno telo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2015-2017

Znanstveni svet agencije je dne 9.1.2012 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

1 Naravoslovje

 • dr. Matej Brešar, UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko

2 Tehnika

 • dr. Damijan Miklavčič, UL Fakulteta za elektrotehniko, namestnik

3 Medicina

 • dr. Zoran Grubič, UL MF

4 Biotehnika

 • dr. Meta Virant Doberlet, NIB

5 Družboslovje

 • dr. Zoran Pavlović, PI, predsednik

6 Humanistika

 • dr. Vladimir Drozg, UM Pedagoška fakulteta

Predstavnik IZUM

 • Davor Šoštarič, direktor IZUM

 
Strokovno telo za ocenjevanje prijav na pozive slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Znanstveni svet agencije je na seji 16. 2. 2015 imenoval predsednika, namestnico predsednika in članico občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Dragan Mihailović – predsednik,
 • dr. Nedjeljka Žagar– namestnica predsednika,
 • dr. Maša Filipovič Hrast – članica.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav infrastrukturnih programov

Znanstveni svet agencije je na dopisni seji 6. 11. 2014 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Peter Glavič - predsednik
 • dr. Andrej Kranjc - namestnik predsednika
 • dr. Marjeta Šentjurc - članica
 • dr. Pavel Cevc - član

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2017

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 9. 5. 2016 in 12. 9. 2016 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Seliger – predsednik (naravoslovje)
 • dr. Urška Vrhovšek – namestnica predsednika (biotehnika)
 • dr. Boris Pihlar (naravoslovje)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Majda Žigon (tehnika)
 • dr. Katja Breskvar (medicina)
 • dr. Milan Čižman (medicina)
 • dr. Marin Berovič (biotehnika)
 • dr. Sonja Drobnič (družboslovje)
 • dr. Boris Snoj (družboslovje)
 • dr. Irena Mrak (humanistika)
 • dr. Marko Klavora (humanistika)

Strokovno telo za ocenjevanje prijav raziskovalnih programov

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 4. 2016 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Plavec - predsednik (naravoslovje)
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek – namestnica predsednika (družboslovje)
 • dr. Matija Gogala (naravoslovje)
 • dr. Vladimir Batagelj (naravoslovje)
 • dr. Vilma Ducman (tehnika)
 • dr. Ivan Prebil (tehnika)
 • dr. Marko Munih (tehnika)
 • dr. Igor Emri (tehnika)
 • dr. Mitja Košnik (medicina)
 • dr. Ksenija Geršak (medicina)
 • dr. Igor Švab (medicina)
 • dr. Ines Mandić Mulec (biotehnika)
 • dr. Simon Horvat (biotehnika)
 • dr. Mateja Sedmak (družboslovje)
 • dr. Maja Bučar (družboslovje)
 • dr. Dragica Haramija (humanistika)
 • dr. Nadja Furlan Štante (humanistika)
 • dr. Matjaž Klemenčič (humanistika)

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016

Znanstveni svet agencije je na seji 4. 3. 2016 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika) – predsednica,
 • dr. Boris Pihlar (naravoslovje) – namestnik predsednice,
 • dr. Jože Flašker (tehnika),
 • dr. Živa Novak Antolič (medicina),
 • dr. Marjeta Černič (biotehnika),
 • dr. Janko Strel (družboslovje).
   

Arhiv 2015

Strokovno telo za ocenjevanje prijav javnega razpisa in poziva za raziskovalne programe

Znanstveni svet agencije je na seji 8.6.2015 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Ljubica Marjanovič Umek (družboslovje) – predsednica
 • dr. Marko Stabej (humanistika) – namestnik predsednice
 • dr. Jože Pihler (tehnika)
 • dr. Andriana Sever Škapin (tehnika)
 • dr. Milan Čižman (medicina)
 • dr. David Božidar Vodušek (medicina)
 • dr. Zvezdan Pirtošek (medicina)
 • dr. Marjan Šimenc (družboslovje)
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika)

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2015

Znanstveni svet agencije je na sejah 12. 2. 2015 in 16. 2. 2015 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Milan Čižman (medicina) – predsednik,
 • dr. Janez Seliger (naravoslovje) – namestnik predsednika,
 • dr. Jože Flašker (tehnika),
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. Julijana Visočnik (humanistika).

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015

Znanstveni svet agencije je na seji 16. 2. 2015 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Alenka Šelih (družboslovje) – predsednica,
 • dr. Venčeslav Kaučič (naravoslovje) – namestnik predsednice,
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje),
 • dr. Jože Flašker (tehnika),
 • dr. Darinka Brodnjak (tehnika),
 • dr. Zvonimir Rudolf (medicina),
 • dr. Milan Čižman (medicina),
 • dr. Jožefa Friedrich (biotehnika),
 • dr. Matija Gogala (biotehnika),
 • dr. Cvetka Razdevšek Pučko (družboslovje),
 • dr. Darjenka Mihelič (humanistika),
 • dr. Marjan Ravbar (humanistika).
   

Arhiv 2014

Strokovno telo za ocenjevanje prijav javnega razpisa in poziva za raziskovalne programe

Znanstveni svet agencije je na sejah 5. 5. 2014 in 9. 6. 2014 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Jože Flašker (tehnika) – predsednik
 • dr. Ana Plemenitaš (naravoslovje) – namestnica predsednika
 • dr. Bruno Cvikl (naravoslovje)
 • dr. Stojan Stavber (naravoslovje)
 • dr. Vojteh Leskovšek (tehnika)
 • dr. Branko Matjaž Jurič (tehnika)
 • dr. Milan Čižman (medicina)
 • dr. David Božidar Vodušek (medicina)
 • dr. Borut Štabuc (medicina)
 • dr. Irena Rogelj (biotehnika)
 • dr. Jelka Šuštar Vozlič (biotehnika)
 • dr. Gregor Majdič (biotehnika)
 • dr. Milena Ivanuš Grmek (družboslovje)
 • dr. Vesna Žabkar (družboslovje)
 • dr. Miro Haček (družboslovje)
 • dr. France Martin Dolinar (humanistika)
 • dr. Irena Stramljič Breznik (humanistika)
 • dr. Polona Tratnik (humanistika)

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem v letu 2014

Znanstveni svet agencije je na seji 23. 4. 2013 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Rastko Golouh (medicina) – predsednik,
 • dr. Veronika Abram (naravoslovje) namestnica predsednika,
 • dr. Igor Grabec (tehnika),
 • dr. Zora Korošec Koruza (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. Marjan Ravbar (humanistika).

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2013 in 2014

Znanstveni svet agencije je na seji 17.9.2013 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Gorazd Planinšič - predsednik,
 • dr. Božidar Šarler - namestnik predsednika,
 • dr. Matija Gogala,
 • dr. Vojislav Likar,
 • dr. Peter Novak.

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2014 - razpis v letu 2013

Znanstveni svet agencije je na sejah 4. 9. 2013 in 17.3.2014 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Andrej Gaspari (humanistika) – predsednik,
 • dr. Katja Breskvar (naravoslovje) – namestnica predsednika,
 • dr. Jože Vižintin (tehnika),
 • dr. Rastko Golouh (medicina),
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika),
 • dr. Sonja Drobnič (družboslovje).
   

Arhiv 2013

Strokovno telo za ocenjevanje prijav javnega razpisa in poziva za infrastrukturne programe

Znanstveni svet agencije je na seji 9. 7. 2012 imenoval predsednika in člana občasnega strokovnega telesa:

 • dr. Jure Zupan – predsednik,
 • dr. Janek Musek - član,
 • dr. Andrej Rahten - član.

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2012

Znanstveni svet agencije je dne 12.10.2011 imenoval občasno strokovno telo v sestavi:

 • dr. Dušanka Janežič – predsednica,
 • dr. Tadej Bajd – član,
 • dr. Maja Rupnik - članica

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je dne 28.11.2011 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Andreja Kocijančič (medicina) - predsednica,
 • dr. Peter Glavič (tehnika) – namestnik predsednice,
 • dr. Matjaž Aleš Korun (naravoslovje),
 • dr. Mateja Colarič (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. France Martin Dolinar (humanistika).

Strokovno telo za ocenjevanje prijav javnega razpisa in poziva za raziskovalne programe

Znanstveni svet agencije je na sejah 10. 6. 2013 in 19. 6. 2013 imenoval predsednike in člane naslednjih občasnih strokovnih teles:

Skupno občasno strokovno telo

 • dr. Marko Kreft – predsednik,
 • dr. Marina Dermastia,
 • dr. Zorica Crnjak Orel,
 • dr. Gorazd Štumberger,
 • dr. Peter Panjan,
 • dr. Stanka Lotrič Furlan,
 • dr. Domen Leštan,
 • dr. Borut Vrščaj,
 • dr. Aleksander Aristovnik,
 • dr. Zlatko Šabič,
 • dr. Mitja Guštin,
 • dr. Ksenija Vidmar Horvat.

Po vedah:

Naravoslovno matematične vede

 • dr. Marina Dermastia – predsednica,
 • dr. Zorica Crnjak Orel,
 • dr. Polona Kralj,
 • dr. Dušan Kordiš.

Tehniške vede

 • dr. Gorazd Štumberger – predsednik,
 • dr. Peter Panjan,
 • dr. Miha Boltežar,
 • dr. Sonja Šostar Turk,
 • dr. Janez Krč.

Medicinske vede

 • dr. Stanka Lotrič Furlan – predsednica,
 • dr. Marko Kreft,
 • dr. Nadja Kokalj Vokač.

Biotehniške vede

 • dr. Domen Leštan – predsednik,
 • dr. Borut Vrščaj,
 • dr. Robert Veberič,
 • dr. Olga Zorman Rojs.

Družboslovne vede

 • dr. Zlatko Šabič – predsednik,
 • dr. Marinka Lukšič Hacin,
 • dr. Aleksander Aristovnik.

Humanistične vede

 • dr. Mitja Guštin – predsednik,
 • dr. Ksenija Vidmar Horvat,
 • dr. Lučka Lorber,
 • dr. Marija Stanonik.

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2012 - razpis v 2011

Znanstveni svet agencije je dne 28.11.2011 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Katja Breskvar (naravoslovje) - predsednica,
 • dr. Zoran Pavlovič (družboslovje) – namestnik predsednice,
 • dr. Alojz Križman (tehnika),
 • dr. Zoran Marij Arnež (medicina),
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika),
 • dr. Vladimir Nartnik (humanistika).

Strokovno telo za ocenjevanje prijav javnega razpisa in poziva za raziskovalne programe

Znanstveni svet agencije je na sejah 26.6.2012 in 9.7.2012 imenoval predsednike in člane naslednjih občasnih strokovnih teles:

Skupno občasno strokovno telo:

 • dr. Mihael Brenčič - predsednik
 • dr. Janja Kogovšek,
 • dr. Aleksandra Kocijan,
 • dr. Mojca Škerget,
 • dr. Nataša Tul-Mandić,
 • dr. Iztok Takač,
 • dr. Domen Leštan,
 • dr. Tinca Volk,
 • dr. Valentina Hlebec,
 • dr. Nada Trunk Širca,
 • dr. Timotej Knific,
 • dr. Drago Perko.

Po vedah:

Naravoslovno matematične vede

 • dr. Janja Kogovšek – predsednica,
 • dr. Mihael Brenčič, dr. Maja Rupnik,
 • dr. Peter Trontelj.

Tehniške vede

 • dr. Aleksandra Kocijan – predsednica,
 • dr. Mojca Škerget,
 • dr. Boštjan Likar,
 • dr. Breda Kegl,
 • dr. Aleš Leonardis.

Medicinske vede

 • dr. Nataša Tul-Mandić – predsednica,
 • dr. Iztok Takač,
 • dr. Vladka Čurin Šerbec,
 • dr. Stanka Lotrič Furlan.

Biotehniške vede

 • dr. Domen Leštan – predsednik,
 • dr. Tinca Volk,
 • dr. Robert Veberič,
 • dr. Miroslav Rednak.

Družboslovne vede

 • dr. Valentina Hlebec - predsednica,
 • dr. Nada Trunk Širca,
 • dr. Mojca Doupona Topič.

Humanistične vede

 • dr. Timotej Knific – predsednik,
 • dr. Drago Perko,
 • dr. Borut Klabjan.

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem v letu 2013

Znanstveni svet agencije je na sejah 26.6.2012 in 9.7.2012 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Rastko Golouh (medicina) – predsednik,
 • dr. Ivan Kobal (naravoslovje),
 • dr. Mirko Dobršek (tehnika),
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. Primož Kuret (humanistika).
   

Arhiv 2012

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2012

Znanstveni svet agencije je dne 16.5.2011 imenoval predsednico, namestnico predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Katja Breskvar (naravoslovje) - predsednica,
 • dr. Terezija Zorko (humanistika) - namestnica predsednice,
 • dr. Alojz Križman (tehnika),
 • dr. Rastko Golouh (medicina),
 • dr. Urška Vrhovšek (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. Marija Čarman Kržan (interdisciplinarno).

Strokovno telo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2009 - 2011

Znanstveni svet agencije je dne 19.1.2009 imenoval predsednico in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

01 Naravoslovje

 • dr. Matej Brešar – član
 • dr. Milena Horvat - članica

02 Tehnika

 • dr. Damijan Miklavčič – član
 • dr. Matej Gabrščik – član

03 Medicina

 • dr. Stanka Furlan - članica
 • dr. Zoran Grubič - član

04 Biotehnika

 • dr. Branko Kramberger - član
 • dr. Meta Virant Doberlet - predsednica

05 Družboslovje

 • dr. Primož Južnič – član
 • dr. Dragan Petrovec – član

06 Humanistika

 • dr. Božidar Kante - član
 • dr. Milan Bufon - član

IZUM

 • mag. Tomaž Seljak – član
   

Arhiv 2011

Strokovno telo za znanstvene sestanke

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 15. oktobra 2010 in 20. decembra 2010 imenoval predsednika, namestnika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Blaž Rozman (medicina) – predsednik,
 • dr. Maja Sunčič (humanistika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje) - namestnik,
 • dr. Metka Filipič (interdisciplinarno),
 • dr. Peter Raspor (biotehnika),
 • dr. Romana Vajda Horvat (tehnika),
 • dr. Marko Polič (družboslovje)

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011

Znanstveni svet agencije je dne 21. septembra 2010 imenoval predsednika in članici občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Tadej Bajd – predsednik,
 • dr. Dušanka Janežic,
 • dr. Ksenija Vidmar Horvat

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2011 - razpis v 2010

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 21. septembra 2010 in 30. decembra 2010 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Andrej Gaspari (humanistika) - predsednik,
 • dr. Marjeta Šentjurc (naravoslovje),
 • dr. Katja Breskvar (interdisciplinarno),
 • dr. Matija Gogala (biotehnika),
 • dr. Ferdinand Gubina (tehnika),
 • dr. Rastko Golouh (medicina),
 • dr. Maca Jogan (družboslovje).
   

Arhiv 2010

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2011

Znanstveni svet agencije je dne 24.5.2010 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Rastko Golouh (medicina) - predsednik,
 • dr. Božo Plesničar (naravoslovje),
 • dr. Vojko Musil (tehnika),
 • dr. Jože Resnik (biotehnika),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje),
 • dr. France Kresal (humanistika) ,
 • dr. Jože Maček (interdisciplinarno).

Strokovno telo za znanstveni tisk:

 • dr. Nina Gunde-Cimerman, predsednica
 • dr. Damjan Prelovšek, namestnik predsednice
 • dr. Peter Panjan, član

Strokovno telo za znanstvene sestanke

 • dr. Vekoslava Stibilj, predsednica
 • dr. Terezija Zorko, namestnica predsednice
 • dr. Metka Budihna, članica

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2010 - razpis v 2009

Znanstveni svet agencije je dne 31.8.2009 imenoval predsednico in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Katja Breskvar (naravoslovje) - predsednica,
 • dr. Rudolf Rajar (interdisciplinarno),
 • dr. Vladimir Kralj (humanistika),
 • dr. Jože Resnik (biotehnika),
 • dr. Mirko Doberšek (tehnika),
 • dr. Vera Pompe – Kirn (medicina),
 • dr. Boris Snoj (družboslovje).

Strokovno telo za za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010

Znanstveni svet agencije je dne 28.9.2009 imenoval predsednico in člana občasnega strokovnega telesa:

 • dr. Svjetlana Fajfer - predsednica
 • dr. Ksenija Vidmar Horvat - članica
 • dr. Tadej Bajd - član

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2010

Znanstveni svet agencije je dne 12.10.2009 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Rastko Golouh (medicina) - predsednik
 • dr. Milan Valter Schara (naravoslovje)
 • dr. Vojko Musil (tehnika) dr. Lea Milevoj (biotehnika)
 • dr. Ivan Ribnikar (družboslovje)
 • dr. Franc Kresal (humanistika).

Strokovno telo - Tuja znanstvena literatura in baze podatkov

Znanstveni svet agencije je dne, 29.05.2006, imenoval občasno strokovno telo za pripravo predloga za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v naslednji sestavi:

 • dr. Primož Južnič – predsednik,
 • mag. Dragotin Kardoš – namestnik predsednika,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje),
 • Dunja Legat (tehnika),
 • Matjaž Musek (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • mag. Zoran Krstulović (NUK) in
 • mag. Tomaž Seljak (IZUM).

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2010

Znanstveni svet agencije je dne 12.10.2009 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Rastko Golouh (medicina) - predsednik
 • dr. Milan Valter Schara (naravoslovje)
 • dr. Vojko Musil (tehnika)
 • dr. Lea Milevoj (biotehnika)
 • dr. Ivan Ribnikar (družboslovje)
 • dr. Franc Kresal (humanistika).
   

Arhiv 2009

Strokovno telo za znanstvene sestanke

 • dr. Janez Strnad, predsednik
 • dr. Terezija Zorko, namestnica predsednika
 • dr. Metka Budihna, članica
   

Arhiv 2008

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

Znanstveni svet agencije je dne 15. 9. 2008 imenoval strokovno telo v sestavi:

 • dr. Franc Batič, predsednik
 • dr. Svjetlana Fajfer, članica
 • dr. Jelica Šumič Riha, članica

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009 - razpis in poziv v 2008

Znanstveni svet agencije je dne 15. 9. 2008 imenoval predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Matija Gogala (interdisciplinarno), predsednik
 • dr. Janez Strnad (naravoslovje), član
 • dr. Igor Grabec (tehnika), član
 • dr. Rastko Golouh (medicina), član
 • dr. Lea Milevoj (biotehnika), članica
 • dr. Rajko Šugman (družboslovje), član
 • dr. Jože Žontar (humanistika), član
   

Arhiv 2007

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008

Znanstveni svet agencije je dne 3.9.2007 imenoval predsednika, podpredsednika in člane občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje prijav na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008, v sestavi:

 • Prof. dr. Ivan Kobal (naravoslovje), član
 • Prof. dr. Matija Tuma (tehnika), podpredsednik
 • Prof. dr. Marija Gubina (medicina), članica
 • Prof. dddr. Jože Maček (biotehnika), predsednik
 • Prof. ddr. Barica Marentič Požarnik (družboslovje), članica
 • Prof. dr. Primož Kuret (humanistika), član
 • Prof. dr. Matija Gogala (interdisciplinarno), član
   

Arhiv 2006

Strokovno telo za evalvacijo prijav, prispelih na razpis o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti:

 • dr. Tomo Virk (humanistika), predsednik,
 • dr. Jana Kolar (naravoslovje),
 • dr. Slavko Pečar (naravoslovje),
 • dr. Tadej Battelino (medicina).

Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah

Znanstveni svet agencije je dne 10.4.2006 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje mentorjev mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, za čas izvedbe javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje mladih raziskovalcev, v sestavi:

 • prof. dr. Alojz Križman, Maribor, (tehniške vede), predsednik
 • prof. dr. Vladimir Kralj, Ljubljana, (humanistične vede), namestnik predsednika
 • prof. dr. Maca Jogan, Ljubljana, (družboslovne vede), članica
 • akademik prof. dr. Gabrijel Kernel, Ljubljana, (naravoslovno-matematične vede), član
 • akademik prof. dr. Marjan Kordaš, Ljubljana, (medicinske vede), član
 • prof. dr. Karel Salobir, Ljubljana, (biotehniške vede), član

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je dne 25.4.2006 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane strokovnega telesa za ocenjevanje vlog za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 13, v sestavi:

 • dr. David Božidar Vodušek (medicina) - predsednik
 • dr. Božo Plesničar (naravoslovje) - namestnik predsednika
 • dr. Aleksander Skaza (humanistika) - član
 • dr. Jože Furlan (tehnika) - član
 • dr. Alojzij Marinček (biotehnika) - član
 • dr. Jan Makarovič (družboslovje) - član

Strokovno telo - Osrednji specializirani informacijski centri

Znanstveni svet agencije je dne, 29.05.2006, imenoval občasno strokovno telo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov (OSIC) v obdobju 2006 – 2008 v naslednji sestavi:

 • dr. Matej Brešar in dr. Anton Zalar (naravoslovje),
 • dr. Maks Oblak in dr. Damijan Miklavčič (tehnika),
 • dr. Dušica Pahor in dr. Mojca Stegnar (medicina),
 • dr. Meta Virant Doberlet (PREDSEDNICA) in dr. Branko Kramberger (biotehnika),
 • dr. Franc Mali in dr. Vera Klopčič (družboslovje),
 • dr. Božidar Kante in dr. Milan Bufon (humanistika) in
 • mag. Tomaž Seljak (IZUM).

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov

Znanstveni svet agencije je dne 12. 6. 2006, imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane Strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov, za čas ocenjevalnega postopka letnih poročil o rezultatih raziskovalnih programov za leto 2005, v sestavi:

 • prof. dr. Božo Plesničar (naravoslovje) - predsednik,
 • akad. prof. dr. Terezija Zorko (humanistika) - namestnica predsednika,
 • prof. dr. Alojz Križman (tehnika),
 • prof. dr. Marija Us - Krašovec (medicina),
 • dr. Alojzij Marinček (biotehnika),
 • prof. dr. Maca Jogan (družboslovje).

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih projektov

 • prof. dr. Marija Us-Krašovec, predsednica
 • prof. dr. Božo Plesničar
 • prof. dr. Jože Furlan
 • dr. Julij Nemanič
 • prof. dr. Maca Jogan
 • akad. prof. dr. Terezija Zorko