Agencija

Komisije

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.


Komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Mojca Boc– članica in
 • Špresa Neziri – članica.


Komisija za odpiranje prijav in preverjanje izpolnjevanja razpisnih pogojev pri Javnem razpisu za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020):

 • Bojan Volf – predsednik,
 • Aleksandra Panič – članica,
 • Frančiška Rožič Novak – članica.
   

Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018:

 • Fani Rožič Novak– predsednica,
 • Špresa Neziri – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marica Žvar – članica,
 • Bojan Volf - član.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Marjetica Primožič – članica in
 • Breda Török – članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav,prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020:

 • Fani Rožič Novak – predsednica,
 • Mojca Boc – članica,
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.


Komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 – 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Marjetica Primožič - članica in
 • Breda Török -članica.


Strokovna komisija za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020:

 • Fani Rožič Novak - predsednica,
 • Mojca Boc - članica in
 • Tatjana Jurkovič, MIZŠ - članica.
   

Komisija za ugovore v zvezi z obvestili o izboru in sofinanciranju prijav prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020:

 • Katarina Hren – predsednica,
 • Simon Ošo – član,
 • Ernesta Mlakar – članica.

Strokovna komisija za odpiranje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020, v sestavi:

 • Aleksandra Panič – predsednica,
 • Špresa Neziri– članica in
 • Fani Rožič Novak – članica.