Agencija

Vizitka

Ime Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Skrajšano ime ARRS
Sedež Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
Telefon (01) 400 5910
Telefaks (01) 400 5957
E-pošta GlavnaPisarna@arrs.si - uradna pošta
info@arrs.si - poizvedbe in informacije
Splet http://www.arrs.si
Glavna pisarna: sprejem pošte je v prvem nadstropju, soba 101.
uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00,
ob petkih od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
Odgovorna oseba prof. dr. Mitja Lainščak, direktor
Matična številka 1937286
Davčna številka 88431452
Podračun pri UJP 01100-6000009917
Zavezanec za DDV ne