Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007

Objavljamo rezultate javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2007. Upravni odbor ARRS je sprejel sklep o izboru št. 430-30/2007-16 na 39. redni seji, dne 11.7. 2007.

Seznam izbranih projektov za sofinanciranje:

Zap. št. Inštitucija Prijavitelj Kandidat
1 Univerza v Mariboru Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Krekova 2 2000 Maribor Marko Robnik Mirjam Cvetič
2 Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Aškerčeva 5 1000 Ljubljana Matevž Pompe Alexandru T. Balaban
3 Univerza v Ljubljani Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana Marjan Vračko Milan Randić
4 Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova 2 1000 Ljubljana Boštjan Brank Adnan Ibrahimbegovic
5 Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Kardeljeva ploščad 5 1000 Ljubljana Anuška Ferligoj Patrick Doreian
6 Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Nazorjeva 3 1000 Ljubljana Barbara Sušec Michieli Helmar Schramm
7 Univerza na Primorskem Znanstveno-raziskovalno središče Koper Garibaldijeva 1 6000 Koper Anton Gosar Lydia Mihelič Pulsipher
8 Univerza v Novi Gorici Inštitut za kulturne študije Vipavska 13 5000 Nova Gorica Franc Marušič Peter Ludlow