Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2006

Objavljamo rezultate javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2006. Upravni odbor ARRS je sprejel sklep o izboru št. 031-54/2006/2 na 31. redni seji, dne 27. 9. 2006.

Seznam izbranih projektov za sofinanciranje:

Zap. št. Inštitucija Prijavitelj Kandidat
1 Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede Kardeljeva pl. 5 1000 Ljubljana Zinka Kolarič Robert Ladrech
2 Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25 1000 Ljubljana Damijan Miklavčič Eberhard Neumann
3 Univerza na Primorskem Znanstveno raziskovalno središče Koper Garibaldijeva 1 6000 Koper Darko Darovec Robert de Beaugrande
4 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aškerčeva 2 1000 Ljubljana Leon Stefanija Nico Schuler
5 Klinični center Ljubljana Ginekološka klinika Šlajmerjeva 3 1000 Ljubljana Borut Peterlin Dimitrij Krajnc
6 Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Aškerčeva 5 1000 Ljubljana Nika Lovšin Boris Matija Peterlin
7 Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet Pot pomorščakov 4 6230 Portorož Marija Bogataj Robert W. Grubbstrom
8 Kemijski inštitut Hajdrihova 19 1000 Ljubljana Marjan Vračko Milan Randić