Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.07.2006 (Ur.l. RS, št. 74/06)

  Zaključek razpisa

21.09.2006 do 12. ure

  Odpiranje prijav

25.09.2006 ob 10.00

  Urejevanje dokumentacije

do 16.10.2006

  Postopek ocenjevanja predlogov projektov

do 15.12.2006

  Seja znanstvenega sveta agencije

do 22.12.2006

  Seja upravnega odbora agencije

do 22.12.2006

  Obvestila prijaviteljem o izbranih projektih

04.01.2007

  Pritožbe

do 16.01.2007

  Komisija za pritožbe

do 25.01.2007

  Seja upravnega odbora agencije

28.02.2007

  Začetek financiranja projektov

01.01.2007
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano