Ciljni raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2007

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 23. člena Pravilnika o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih raziskovalnih projektov v okviru ciljnih raziskovalnih programov za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Uradni list RS, št. 12/05), Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2007 (Uradni list RS, št. 41/2007), Pogodbe o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010" med Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvom za obrambo (št. 6311-58/2005/5 in 631-6/2006-1) in aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju in financiranju Ciljnega raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2006-2010" (št. 430-2//2006-602 in 631-8/2007-117) in Soglasja ministra za obrambo k predlogu prednostnega seznama za izbor projektov številka 631-6/2006-27, je Upravni odbor ARRS na svoji 39. redni seji dne 11.7.2007 sprejel Sklep o izboru raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2007 št. 430-37/2007-243.
 

Prilogi:

  • Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »ZNANJE ZA VARNOST IN MIR 2006-2010« v letu 2006 v letu 2007 (Ur.l.RS, št. 41/2007)
  • Seznam izbranih projektov, seznam prijav, ki se vključujejo v izbrane projekte in seznam neizbranih prijav po posameznih področjih (vključno s skupnim številom evalvacijskih točk):