Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »»Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.04.2022

  Zaključek javnega razpisa

23.05.2022

  Odpiranje prijavnih vlog

26.05.2022

  Preverjanje pogojev

07.06.2022

  Seja programskega sveta CRP "Naša hrana, podeželje in naravni viri"

26.05.2022

  Ocenjevanje

od 17.06. do 22.07.2022

  Seja Programskega sveta CRP "Naša hrana, podeželje in naravni viri"

26.07.2022

  Seja Programskega sveta CRP "Naša hrana, podeželje in naravni viri"

17.08.2022 do 18.08.2022

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

05.09.2022

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano