Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2017« v letu 2017

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Uradni list RS, št.56/17

13.10.2017

  Zaključek javnega razpisa

13.11.2017 ob 14. uri

  Odpiranje prijavnih vlog

16.11.2017

  Seja programskega sveta CRP

11.12.2017

  Ocenjevanje prijavnih vlog

17.01.2018

  Seja Programskega sveta CRP

29.01.2018

  Seja Programskega sveta CRP

06.02.2018

  Sklep o izboru projektov

22.02.2018

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

28.02.2018

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

28.03.2018

  Seja Upravnega odbora agencije

25.04.2018

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

25.04.2018
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano