Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008

Upravni odbor javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je skladno s 26. členom Pravilnika o sofinanciranju programa znanost mladini (Uradni list RS, št. 50/06, v nadaljnjem bededilu: pravilnik) in na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008 (Uradni list RS, št. 45/07) na seji, dne 13.9.2007 sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008. Skladno s tretjim odstavkom 29. člena pravilnika agencija objavlja , po zaključenem pritožbenem postopku, končni prednostni seznam sofinanciranih programov znanost mladini za leto 2008.

 

Priloga: