Mladi raziskovalci

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je skladno z 21. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in Javnim pozivom za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008, ter na podlagi predloga Komisije za pritožbe, na 42. redni seji dne 5.12.2007 sprejel sklep o pritožbah zoper izbor mentorjev za leto 2008. Upravni odbor agencije je, na podlagi predloga Komisije za pritožbe, od 54 prispelih pritožb ugodil dvema pritožbama, 52 pritožb je zavrnil ter po uradni dolžnosti popravil eno administrativno napako. Skladno s tretjim odstavkom 21. člena pravilnika agencija objavlja sprejeto listo mentorjev za leto 2008.
 

Priloga: