Mednarodno sodelovanje

Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila
  Skupna programska pobuda Urbana Evropa je objavila seznam 15 projektov, priporočenih za financiranje v okviru mednarodnega razpisa ERA-NET Cofund, med katerimi sta tudi dva s slovensko udeležbo (22.12.2020)