Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila

Najava objave drugega mednarodnega razpisa Evropskega partnerstva Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih (DUT)

Evropsko partnerstvo Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih (ang. Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future - DUT) je na svoji spletni strani objavilo novico o novem mednarodnem razpisu, ki je drugi razpis v okviru partnerstva DUT.

Partnerstvo DUT je eno od 49 evropskih partnerstev okvirnega programa Obzorje Evropa, v katerem sodeluje 67 partnerjev iz 28 držav, vključno z nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, financerji raziskav in inovacij ter agencijami, ki delujejo na področju urbane politike.

Partnerstvo temelji na dosežkih Skupne programske pobude Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE), cilj pa je ustvariti močno skupnost za spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih in vzpostaviti kakovostno platformo za raziskave in inovacije, s pomočjo katere bodo mesta lahko postala bolj trajnostna, vključujoča in prijetna za življenje.

Trajnostni prehodi vključujejo ukrepe, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka in hrupa, izboljšujejo prometno varnost, spodbujajo gibanje in aktivno preživljanje prostega časa ter ustvarjajo zelene in zdrave mestne prostore.

Partnerstvo DUT bo vzpostavilo okvir za inovacije, predstavitve in priprave na obsežnejši prenos rešitev in pristopov v lokalna mestna okolja.

Razpis je odprt za zelo širok spekter znanstvenih disciplin, družboslovnih in humanističnih ved ter umetnosti, okoljskih, naravoslovno-tehničnih ved ter uporabnih področij, kot so arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, prostorsko načrtovanje in razvoj politik. Poleg tega kompleksnost urbane trajnosti običajno zahteva interdisciplinarne pristope k analizi izzivov in iskanju rešitev.

Sredstva razpisa so na voljo za financiranje različnih ukrepov, kot so energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izboljšanje prometnih sistemov, vzpostavitev zelenih površin in še veliko več.

Sodelovanje v partnerstvu DUT omogoča vzpostavitev sodelovanja z drugimi mesti, univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji, ki delijo podobne cilje trajnostnega razvoja. To omogoča izmenjavo izkušenj, dobrih praks in znanja ter učenje od drugih, kar lahko vodi k izboljšanju strategij in rešitev v mestih.

Drugi razpis partnerstva DUT bo predvidoma objavljen 1. septembra 2023 in bo razdeljen na tri tematske sklope:

  • krožno gospodarstvo v mestnih okoljih (ang. Circular Urban Economies – CUE);
  • energetsko pozitivna okrožja in soseske (ang. Positive Energy Districts – PED);
  • 15-minutna mesta (ang. 15-Minute City – 15mC).

Izbrane projekte bodo financirale nacionalne/regionalne agencije iz naslednjih držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Kanada, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Turčija, dodatna sredstva pa bo prispevala Evropska komisija iz programa Obzorje Evropa. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije bo 300.000 EUR.

V mednarodne konzorcije, ki se bodo prijavili na razpis, bodo morali biti vključeni vsaj trije partnerji iz vsaj treh od zgoraj navedenih držav. Ocenjujemo, da bo razpis zanimiv za številna raziskovalna področja, zaželeni bodo interdisciplinarni pristopi, v predlagane projekte pa bodo morali biti izrecno vključeni tudi deležniki (podjetja, javni organi, nevladne organizacije ipd.). Izbrani projekti se bodo predvidoma začeli financirati konec leta 2024.

Spletna povezava: DUT Call 2023 First Information Available - DUT Partnership

Kontaktna oseba na ARIS: dr. Suzana Seaptefrati, 01 400 59 11