Mednarodno sodelovanje

Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila

Skupna programska pobuda Urbana Evropa: najava objave prvega mednarodnega razpisa partnerstva DUT

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) je na svoji spletni strani objavila novico o novem mednarodnem razpisu, ki je prvi razpis v okviru evropskega partnerstva Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih (ang. Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future – DUT). 

Partnerstvo DUT je eno od 49 evropskih partnerstev okvirnega programa Obzorje Evropa, v katerem sodeluje 60 partnerjev iz 27 držav, vključno z nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, financerji raziskav in inovacij ter agencijami, ki delujejo na področju urbane politike. Partnerstvo temelji na dosežkih JPI UE, cilj pa je ustvariti močno skupnost za spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih in vzpostaviti kakovostno platformo za raziskave in inovacije, s pomočjo katere bodo mesta lahko postala bolj trajnostna, vključujoča in prijetna za življenje.

Prvi razpis partnerstva DUT bo predvidoma objavljen 21. septembra 2022 in bo razdeljen na tri tematske sklope:

  • krožno gospodarstvo v mestnih okoljih (ang. Circular Urban Economies – CUE);
  • energetsko pozitivna okrožja in soseske (ang. Positive Energy Districts – PED);
  • 15-minutna mesta (ang. 15-Minute City – 15mC).

Izbrane projekte bodo financirale nacionalne/regionalne agencije iz naslednjih držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Združeno kraljestvo, dodatna sredstva pa bo prispevala Evropska komisija iz programa Obzorje Evropa. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije bo 300.000 EUR.

V mednarodne konzorcije, ki se bodo prijavili na razpis, bodo morali biti vključeni vsaj trije partnerji iz vsaj treh od zgoraj navedenih držav. Ocenjujemo, da bo razpis zanimiv za številna raziskovalna področja, zaželeni bodo interdisciplinarni pristopi, v predlagane projekte pa bodo morali biti izrecno vključeni tudi deležniki (podjetja, javni organi, nevladne organizacije ipd.). Izbrani projekti se bodo predvidoma začeli financirati konec leta 2023.

Spletna povezava: https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/

Kontaktna oseba na ARRS: Urša Novak, ursa.novak@arrs.si, 01 400 59 40