Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila

Skupna programska pobuda Urbana Evropa: v okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« objavljen nov kitajsko-evropski razpis

V četrtek, 17. 2. 2022, je bil na spletni strani Skupne programske pobude Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) v okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (ang. Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC) objavljen nov skupni kitajsko-evropski razpis.

Pri razpisu sodelujejo nacionalne raziskovalne agencije iz osmih evropskih držav (Belgija, Danska, Francija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovenija in Švedska) ter Kitajska nacionalna fundacija za naravoslovje (ang. National Natural Science Foundation of ChinaNSFC). Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij, znaša 5,3 mio EUR na evropski in 20 mio RMB na kitajski strani. Okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije je 300.000 EUR.

Razpisni tematiki:

 1. Trajnostna mestna logistika v dobi digitalizacije (ang. Sustainable Urban Logistics in the Age of Digitisation)
 • vpliv platform za mikrodostavo na splošno učinkovitost, trajnostnost in varnost prevozov in logistike v mestnih okoljih;
 • učinki platform na blaginjo dostavljavcev, črpanih iz množic (ang. crowdsourcing);
 • oblikovanje multimodalnih logističnih sistemov v mestih;
 • načrtovanje in dodeljevanje parkiranja tovornih vozil v gosto naseljenih mestnih okoljih;
 • integracija prevoznih in logističnih dejavnosti.

 

 1. Krepitev podnebno nevtralne mobilnosti (ang. Strengthening Climate-neutral Mobility)
 • nova povezava z domom;
 • stari in novi načini prevoza v mestih;
 • ponovna preučitev razvoja mest in pobude na področju taktičnega urbanizma;
 • multimodalni prevoz, vzdržljivo multimodalno prometno omrežje v mestih.

 

Raziskovalne organizacije iz Slovenije se lahko na skupni kitajsko-evropski razpis ENUAC prijavijo ob upoštevanju mednarodnih in nacionalnih pogojev upravičenosti (45. in 46. stran razpisa).

Projektni konzorcij mora vključevati vsaj dva prijavitelja iz vsaj dveh sodelujočih evropskih držav in vsaj dva (in največ tri) kitajska prijavitelja. Vsaj en partner v vsakem mednarodnem projektnem konzorciju mora biti javni mestni organ, poleg tega pa je zaželeno vključiti tudi vsaj enega predstavnika podjetij, gospodarskih organizacij, potrošnikov ali civilne družbe. Izbrani projekti bodo financirani za obdobje treh let (tj. največ 36 mesecev).

Rok za oddajo prijave v prvi fazi je 12. 4. 2022 do 14. ure po srednjeevropskem času.
 

Predvidena časovnica razpisa:

 • objava razpisa: 17. februar 2022
 • rok za oddajo kratkih prijav: 12. april 2022
 • rezultati prve faze: julij 2022
 • rok za oddajo razširjenih prijav: 13. september 2022
 • rezultati druge faze in odločitve o financiranju: december 2022
 • začetek financiranja projektov: januar–maj 2023
   

JPI UE in NSFC organizirata več spletnih seminarjev o kitajsko-evropskem razpisu ENUAC:

 • 16. 2. 2022: razpisni tematiki in mednarodni pogoji upravičenosti
 • 2. 3. 2022: družbeni učinki in načrt učinkov
 • 16. 3. 2022: oddaja prijave pri NSFC in v spletnem sistemu UDiManager
 • 30. 3. 2022: povzetek prejšnjih spletnih seminarjev in druga vprašanja


Spletna povezava:
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/era-net-cofund-urban-accessibility-and-connectivity-sino-european-call/ 

Kontaktna oseba na ARRS: Urša Novak, ursa.novak@arrs.si, 01 400 59 40