Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023

Sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023

Na podlagi Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/2022) in Javnega razpisa za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023 je v. d. direktorja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep št. 6316-3/2023-46 o izboru prijav za (so)financiranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023.

 

Priloga: