Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Kontaktne osebe

  dr. Tina Mavrič
- OSIC
- aktivnosti popularizacije znanosti
- mednarodna znanstvena literatura
tel. (01) 400 5937
e-pošta: Tina.Mavric@aris-rs.si