Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Predstavitev

Skladno z določili Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 je dostop do raziskovalne infrastrukture, kamor sodi tudi mednarodna znanstvena literatura in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih zbirk podatkov, gibalo inovacij in osnovni pogoj za raziskovalno delo.

Agencija sofinancira nakup mednarodne znanstvene literature in elektronski dostop do najnovejših znanstvenih zbirk podatkov, da bi zagotovila razpoložljivost in dostopnost mednarodnih znanstvenih in strokovnih podatkov za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti. Literatura je javno dostopna v vseh knjižnicah, raziskovalnih organizacijah in sistemu COBISS.