Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Novice, obvestila

Poročilo o sofinanciranju nakupa mednarodne znanstvene literature za leto 2022

V skladu s Pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti v letu 2023 pozivamo izvajalce, da Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije posredujejo poročila za dobavljeno mednarodno znanstveno literaturo in poročajo o porabljenih sredstvih. Poročilo je treba posredovati do 15. marca 2023 za preteklo leto.

Obrazec je dostopen na spletnem naslovu.

Poročilo posredujte v enem izvodu v tiskani obliki in v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: tujaliteratura@arrs.si ali literatura@arrs.si.