Raziskovalna infrastruktura

Mednarodna znanstvena literatura

Obrazci

ARRS-RI-ML-02/2023 - Poročilo o porabi sredstev za nakup mednarodne znanstvene literature v letu 2022

 

Priloga k poročilu o nakupu mednarodne znanstvene literature za nosilce konzorcijev: