Pregledi in analize

BDP na prebivalca

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca

Indeks rasti BDP na prebivalca v letu 2020 glede na 2019

Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v letu 2020

BDP na prebivalca in indeks rasti BDP na prebivalca

 

Vir: Eurostat