Pregledi in analize

Državna proračunska sredstva za RRD

Državna proračunska sredstva za RRD v odstotku od skupnih javnofinančnih izdatkov
 


Indeks rasti državnih proračunskih sredstev za RRD v letu 2019 glede na 2018

 

Državna proračunska sredstva za RRD v odstotku od skupnih javnofinančnih izdatkov v letu 2019

 

Državna proračunska sredstva za RRD na prebivalca

 

Vir: Eurostat