Pregledi in analize

Vlaganja v RR (GERD) % BDP

Vir: Eurostat

Bruto domači izdatki za RRD po sektorju izvedbe v % od BDP v letu 2021
 

  Slovenija EU-27
Skupaj 2,15 2,27
Poslovni sektor 1,58 1,50
Državni sektor 0,29 0,27
Visokošolski sektor 0,26 0,26
Zasebni nepridobitni sektor 0,02 0,01

 


Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP)


Indeks rasti vlaganj v raziskave in razvoj (GERD) v letu 2021 glede na 2020


 

Vlaganja v raziskave in razvoj (delež GERD v BDP) v letu 2021


Vlaganja in indeks vlaganj v RR (GERD)

 

Vlaganja v RR po sektorju izvedbe

 


Indeks vlaganj v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor v letu 2021 glede na 2020


Vlaganja v RR po sektorju izvedbe: za poslovni sektor - Delež RR v BDP v letu 2021